2019-01-31 11:00Pressmeddelande

Pris- och medaljutdelning inleder 150 års jubileet

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund fyller 150 år. Detta jubileumsår inleds med det traditionella Vintertinget, söndagen den 3 februari, då Håkan Liby och Söderfors hembygdsförening hedras för värdefullt arbete inom Upplands kulturarv.

Söderfors hembygdsförening tilldelas Disa Gilles pris 2019 och får 10 000 kronor för sitt arbete med att sprida kunskap om hembygden. Ett flertal, årligen återkommande aktiviteter ordnas och flera kulturbyggnader vårdas av föreningen. Dessutom finns ett stort engagemang i Kulturarvstrappan, ett arrangemang för att låta grundskolans elever upptäcka och lära sig mer om sitt kulturarv.


”Föreningen och dess medlemmar för brukets kulturtraditioner vidare till kommande generationer på ett föredömligt sätt, det är värt att uppmärksammas”, säger Bent Syse som är landsantikvarie och sekreterare i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Fornminnesföreningens förtjänstmedalj tilldelas Håkan Liby som under fyrtio år arbetat inom den uppländska hembygdsrörelsen. Utöver att ha varit Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds sekreterare, årsboken Upplands redaktör har han bidragit med otaliga kulturhistoriska artiklar. Med sina djupgående kunskaper om den uppländska kulturhistorien är Håkan en framstående folkbildare.

 


Om Stiftelsen Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet