2023-02-13 10:07Pressmeddelande

Ny bok om Upplands runstenar och runornas historia

Bokens framsida. Boken Tyde den som kan, är utgiven av Upplandsmuseet och är en överblick av hur runor använts i Uppland under järnålder och medeltid. Bokens framsida. Boken Tyde den som kan, är utgiven av Upplandsmuseet och är en överblick av hur runor använts i Uppland under järnålder och medeltid.

Välkommen på boksläpp för journalister och särskilt inbjudna

Tid: Tisdag 14 februari kl. 16.15

 

Plats: Upplandsmuseet, Uppsala

Anmälan: Endast för journalister och särskilt inbjudna. Journalister kan gärna föranmäla sig till Martin Testorf, Upplandsmuseet.

Program: Träffa bokens författare, mingel med tilltugg och dryck. Pressexemplar av boken delas ut till journalister.

Boktitel: Tyde den som kan

Utgivare: Upplandsmuseet

 

Om boken: 13 kapitel om runor i Uppland

De flesta runstenar i Uppland restes under en mycket kort period från slutet av 900-talet till början av 1100-talet, men runor har funnits under nästan 1 500 år. Vi finner dem också på vardagsföremål, kalenderstavar och magiska amuletter. Boken Tyde den som kan – en upptäcktsfärd bland Upplands runstenar ger en överblick av Upplands över 1 300 runstenar men berättar också om den senaste forskningen om hur runor har använts från äldre järnålder till medeltid.

  • Mängden vikingatida runstenar i Uppland är världsunik. Dessutom står många av dem kvar på sina platser i landskapet, vilket gör att de kan upplevas i sina ursprungliga miljöer. Jag hoppas denna bok kan glädja många, både intresserade upplänningar och andra, säger Torun Zachrisson, forskningschef vid Upplandsmuseet.

Bokens 13 kapitel tar upp ämnen som den uppländska runstenstraditionen, runstenskvinnor, laserskanning av runstenar, varför det finns så många runstenar i Uppsala stad och om en nyligen genomförd inventering av Upplands runstenar. Den är skriven av 13 olika författare som tillhör de främsta experterna inom området och som företräder olika ämnen som runologi, namnforskning och arkeologi.

Bokens 288 sidor innehåller rikligt med fotografier på arkeologiska föremål, runstenar, kartor och illustrationer. Den passar alla som vill fördjupa sig om runstenar och hur runskrift använts i historien.

Huvudredaktörer: Torun Zachrisson, forskningschef vid Upplandsmuseet och Magnus Källström, runolog vid Riksantikvarieämbetet.

 

Mer information - utställning med samma namn som boken


På Upplandsmuseet i centrala Uppsala finns en utställning som visar det som boken berättar om. Utställningen kommer senare i år att flyttas till Gamla Uppsala museum.

Runstenspromenader

Runstenspromenader finns både med start vid Upplandsmuseet i centrala Uppsala och vid Gamla Uppsala museum.

Bokförsäljning

Boken finns att köpa i museibutikerna på både Upplandsmuseet och Gamla Uppsala museum.

Föredrag

Bokens författare håller föredrag under början av 2023. Se Upplandsmuseets kalendarium för mer information.


Om Stiftelsen Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Gamla Uppsala museum ligger vid de tre monumentala Kungshögarna. Gamla Uppsala museum presenterar platsens sägenomspunna historia. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program.


Kontaktpersoner

Martin Testorf
Kommunikatör
Martin Testorf
Torun Zachrisson
Avdelningschef Forskning
Torun Zachrisson