2021-11-29 13:24Pressmeddelande

LÖVSKUGGA John Alinder, porträtt 1910–1932

Foto: John Alinder/Upplandsmuseet"Ernfrid Rung och Tereses pojke i trädet vid Ullråker". Plats: Ulleråker, Simtuna socken. År 1918.

Den 4 december öppnas fotoutställningen "LÖVSKUGGA John Alinder, porträtt 1910–1932" på Upplandsmuseet. 100-åriga fascinerande porträtt från Uppland som fångar människan i ett fruset ögonblick trots att de är tagna med en tung glasplåtskamera. Deras öppna blickar skapar en närvaro och närhet som tränger genom tid och rum. 

Fotograf John Alinder föds 1878 i Sävasta i Altuna socken, ca 5 mil väster om Uppsala. Han är den rebelliske bondsonen som förblir hembygden trogen under hela sitt liv. Föräldragården, jordbruket han förväntas ta över, tackar han nej till – ingen liten sak på den tiden. I stället ägnar Alinder sig åt diversearbete, men framför allt blir han en självlärd fotograf.

I över trettio år skildrar han sin hembygd, sitt paradis på jorden. Bilderna har en stor närvaro och personlig karaktär, långt ifrån tidens stela ateljébilder. Alinder tar med sig sin stora glasplåtskamera och stativet hem till de han avbildar.  Modellerna är väl medvetna om det särskilda fototillfället, de har klätt sig fina och tagit med husdjur och föremål som blir en del av iscensättningen framför kameran.

Alinder tar bilden innan något stelnar och det märks att han känner personerna han fotograferar väl. De är lugna och trygga i sig själva, de visar fotografen – och därmed oss som betraktar bilderna en tillgivenhet och öppenhet som vittnar om förtrogenhet och tillit: Barn placerade på stolar, vänner uppflugna i träd, arbetare, pigor, familjer, konfirmander och gamla damer; ofta avbildade mot en fond av lövverk och spretig grönska genombruten av sol. Vi möter deras blickar som om de ser oss och säger:
nu lever du men en gång levde vi.

” Vi är riktigt glada över att kunna visa Alinders porträtt för våra besökare. De är en kulturhistorisk bildskatt som skildrar en bygd i början av 1900-talet.  I fotografierna får vi komma människorna nära och möta dem i stunden.

Porträtten är gjorda med humor och närhet,” säger Maria Ljunggren, museets utställningschef.

Utställningen bygger på ett urval av den stora Alindersamlingen som upptäcktes på 1980-talet och som omfattar över 8000 glasplåtar. Bilderna ägs och förvaltas av Upplandsmuseet och finns även tillgänglig för alla via Upplandsmuseets sida på  Digitaltmuseum.se. Där går det också bra att komplettera information direkt i ett kommentarsfält, eller ställa frågor.

Utställningen visas på Upplandsmuseet 4 december 2021–13 mars 2022.
Till utställningen finns även en vacker fotobok med ett urval av porträttfotografierna.

 


Om Stiftelsen Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet


Kontaktpersoner

Maria Ljunggren
Avdelningschef Kommunikation
Maria Ljunggren