2022-03-21 14:33Pressmeddelande

HÅGA – ny bok om Hågahögen och fornlämningsmiljön runt omkring

Den stora Hågahögen ligger idag i ett friluftsområde och naturreservat. Foto IUDen stora Hågahögen ligger idag i ett friluftsområde och naturreservat. Foto IU

Upplandsmuseet ger ut en bok om gravhögen och bygden från bronsålder till nutid. 

Strax väster om Uppsala ligger Hågadalen-Nåstens naturreservat med många fornlämningar från skilda tider. Den mest kända är Hågahögen, ett unikt gravmonument från bronsåldern utan motstycke i Mellansverige och ett av de rikaste för sin tid i Skandinavien.

Genom åren har området intresserat många arkeologer och olika tolkningar har framförts. Den nya boken omfattar fjorton fristående artiklar som sammanfattar och presenterar ny arkeologisk kunskap om Hågadalen. Utgångspunkten har varit att lyfta fram nya analyser och arkeologiska utgrävningar, varav en del aldrig tidigare publicerats.

Centralt i boken är förstås den unika Hågahögen som gett området sitt namn. Gravhögen grävdes ut redan år 1902–1903. Föremålen som hittades, många av dem guldbelagda, är daterade till tiden 1100–900 f. Kr. och utställda i Historiska museets guldrum i Stockholm. Boken presenterar bland annat nya analyser av fynden från Hågahögen - 120 år efter utgrävningen. Till de nya utgrävningarna hör undersökningen av den så kallade ’Hågakyrkan’, cirka 150 meter söder om Hågahögen. Bilden av Hågaområdet kompletteras bland annat med en artikel om den monumentala bronsåldersborgen Predikstolen.

”Vi är stolta över boken som sammanfattar kunskapen om själva Hågahögen, den närliggande ”Hågakyrkan” och miljön, både lokalt och regionalt. Dessutom sätts platsen in i sitt skandinaviska sammanhang. På så sätt vill vi göra historien och kulturmiljön mer tillgänglig för den intresserade”, säger Torun Zachrisson, forskningschef på Upplandsmuseet.


 


Om Stiftelsen Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet


Kontaktpersoner

Torun Zachrisson
Avdelningschef Forskning
Torun Zachrisson