2018-12-11 13:49Pressmeddelande

Ett unikt smidesprojekt om kärleken till smide visar upp sina resultat på Upplandsmuseet

Foto: Hannes ThelinFoto: Hannes Thelin

7 kg järn kan rymmas inuti en mjölkförpackning eller fylla ett helt rum. Nio smeder har fått uppgiften att bearbeta varsin kubikdecimeter järn helt efter sin egen idé. Den 9 november 2018 invigs utställningen som visar deras arbete i foto, film och form på Upplandsmuseet.

Foto: Pea Sjölén/Upplandsmuseet

Foto: Pea Sjölén/Upplandsmuseet

Utställningen 7 kg järn är ett projekt som har pågått under hela 2018, där nio utvalda smeder har utgått från en likadan järnkub. Smidet startade i i Smedjebacken den 14 april. Då fick de medverkande smederna möjlighet att smida ut sitt järnstycke till en för dem lämplig form. Sedan fortsatte arbetet fram till sommaren i smedernas egna smedjor.  Nu ska resultaten visas för allmänheten.

– Med smide kan man omforma järn till vad som helst. En kub på en liter järn väger över 7 kg. Den kan bli en plåt på en kvadratmeter, eller en enmillimetersståltråd som är över en kilometer lång, säger Lina Söderberg som är ledare för projektet. Vi ville testa vad olika smeder skulle göra om de fick varsin likadan järnklump och sedan helt fria händer att bearbeta den.”

Smederna har tagit sig an kuben på helt olika sätt och skapat ett konstverk efter sin egen idé. Parallellt med arbetsprocessen har de fotograferat järnstyckets förvandling från rå kub till färdigt verk. Deras bilder visas i utställningen tillsammans med det färdiga smidet. Under arbetets gång har smederna fått besök av en filmare som har dokumenterat deras arbete. Filmen är också en del i utställningen.

 

Utställningen visas på Upplandsmuseet i Uppsala från 9 november till och med sista februari, sen vandrar den vidare till Gävleborg och Dalarna. I utställningen kan besökarna känna på råmaterialet, järnkuben med dina egna händer, och följa de olika stegen från kub till färdig konstverk.

Under utställningsperioden kommer aktiviteter för vuxna och barn arrangeras med tema Smide, bl.a. guidade visningar, föreläsningar och smide på gården.

Projektet 7 kg järn är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Hemslöjdsförbundet Dalarna, Region Gävleborg och Stiftelsen Upplandsmuseet, samt Sveriges Konstsmidesförening, Treard Event och föreningen Våga smida.

Utställningen visas mellan 9 november och 24 februari på Upplandsmuseet i Uppsala.

Länk till film om utställningen: https://www.upplandsmuseet.se/utstallningar/7-kilo-jarn/

Pressbilder finns att ladda ner i vårt pressrum i menyn till höger under Pressbilder

För mera info kontakta:

Lina Söderberg, projektledare, Stiftelsen Upplandsmuseet

Lina.soderberg@upplandsmuseet.se    073-730 87 33

Pea Sjölén, hemslöjdskonsulent , Stiftelsen Upplandsmuseet

Pea.sjolen@upplandsmuseet.se    018 16 91 71


Om Stiftelsen Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet