2018-12-19 13:06Pressmeddelande

Daniel Wetterskog ny chef för Upplandsmuseet

Daniel Wetterskog blir ny museichef för Upplandsmuseet.
Foto: Jeanette HägglundDaniel Wetterskog blir ny museichef för Upplandsmuseet. Foto: Jeanette Hägglund

Vi välkomnar Daniel Wetterskog som ny landsantikvarie och museichef för Upplandsmuseet.
Daniel är för närvarande museichef på Scenkonstmuseet i Stockholm och tillträder sin nya tjänst vid Stiftelsen Upplandsmuseet i juni 2019 och efterträder Bent Syse som går i pension.

 

Daniel har ägnat de senaste fem åren åt att leda förändringen av Scenkonstmuseet och har tidigare varit museichef på Örnsköldsviks museum och publik chef på Tekniska museet. När det gäller framtiden säger Daniel:

  • Museer har en extra viktig funktion att fylla genom att spegla nutiden med historien som bas och hjälpa till att skapa förståelse för morgondagen och där hoppas jag kunna bidra. Med sin samling på närmare 800 000 föremål och över 2 miljoner fotografier finns en lång och viktig historia bevarad som ska fortsätta växa. Jag ser extra mycket fram emot att tillsammans med Upplandsmuseets erkänt duktiga personal utveckla Upplandsmuseet till ett generationsöverskridande museum för framtiden med samlingen och forskningen som bas.

Den viktiga rekryteringen av en ny chef har pågått under hösten.

  • Det har varit ett stort intresse för tjänsten med många kvalificerade sökanden, säger Upplandsmuseets ordförande Pia Wårdsäter. Vi är övertygade om att Daniel Wetterskog, med sin gedigna erfarenhet från museibranschen och sin syn på ledarskap kan leda det viktiga arbetet vi redan inlett med att föra museet in i framtiden.

Upplandsmuseet finns mitt i samhället – här och nu – för att bygga och förmedla kunskap om och ge perspektiv på vår kulturhistoria under 7000 år. Uppland är och har alltid varit en del av världen och i centrum står människan, hennes livsvillkor och möten.

  • Jag är stolt och glad, säger Daniel, att få bli Upplandsmuseets nya chef. Att dessutom få äran att verka tillsammans med Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund gör tjänsten jag snart ska tillträda än mer intressant.

 

Fakta Upplandsmuseet

Stiftelsen Upplandsmuseet har det regionala museiansvaret i Uppsala län med ett 60-tal anställda. Verksamheten är organiserad i åtta avdelningar och omsätter drygt 45 miljoner. Huvudmän för stiftelsen är Region Uppsala och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

 

Kontakt

Upplandsmuseets Ordförande, Pia Wårdsäter, 070-517 60 20

Daniel Wetterskog, 072-190 77 61


Om Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet

Kontaktpersoner

Maria Ljunggren
utställningschef
Maria Ljunggren
Upplandsmuseets Ordförande
Pia Wårdsäter
Daniel Wetterskog
Museichef för Upplandsmuseet och landsantikvarie
Daniel Wetterskog