2020-11-24 10:49Pressmeddelande

UNF släpper rapport om ungas fritid i Sveriges kommuner

RapportenRapporten

Ungdomens Nykterhetsförbund har sedan 2012 gjort Kommunrankningen, en rapport för att undersöka om unga har inflytande och nyktra mötesplatser i Sveriges kommuner. I år ser rapporten annorlunda ut och fokuset är på fyra teman: Mötesplatser, Aktiviteter för unga, Inflytande i kommunen, och Alkohol- och drogprevention.

Det är viktigt för UNF att det finns nyktra mötesplatser i kommunerna, platser som fritidsgårdar, idrottsföreningar, bibliotek, studiecirklar och andra föreningar. Tyvärr visar årets rapport att kommunernas mötesplatsers öppettider fortfarande är dåliga. Endast 60% av alla kommer har öppet på alla vardagskvällar, och endast 32% har alltid öppet sent på fredagar och lördagar. Väldigt få kommuner, bara 20% har öppet sent på de flesta lovdagar. 

-Det är otroligt viktigt att det finns nyktra mötesplatser för barn och unga att samlas. Enligt en rapport från CAN växer cirka 320 000 barn upp med en förälder vars alkoholkonsumtion påverkar dem negativt! Dessa barn behöver frizoner! Det är kommunernas jobb att se till att dessa frizoner finns. Säger Förbundsordförande Filip Nyman. 

Årets rapport fokuserar även på hur väl kommunerna arbetar med alkohol- och drogprevention. I Sverige finns det 15 367 platser som får servera alkohol men det genomförs bara 11 370 tillsynsbesök. Man kan även se i jämförelse med fritidsgårdar att det delas ut 15 gånger fler serveringstillstånd än vad det finns fritidsgårdar i Sverige. 

Tryggheten i kommunen måste gå före möjligheten för företag att göra vinst på alkoholförsäljning. Kommunerna måste ta ansvar för att det ska finnas trygga nyktra mötesplatser för unga i alla åldrar över hela landet, säger Ellen Hjort, ledamot i UNF:s förbundsstyrelse.

UNF rekommenderar att kommunerna borde se till att det finns fritidsgårdar öppna sent på kvällar och under helger, se till att det finns kostnadsfria aktiviteter under högtider och lov och ge unga reellt inflytande över sin egen fritid. 

När unga får vara med, ta fram idéer och bestämma ökar känslan av sammanhang. Unga får lära sig om demokrati, att driva projekt och att samarbeta. Det ger en personlig utveckling och stärker kommunen och samhället i stort.

Läs rapporten i sin helhet på unf.se/kommunrankningenOm Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en nykter livsstil. UNF har cirka 3000 medlemmar fördelat på över 100 föreningar runt om i Sverige. UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är såväl partipolitiskt som religiöst obundet.

Kontaktpersoner

Filip Nyman
Ordförande
Filip Nyman