2019-11-12 05:00Nyheter

UNF släpper rapport om ungas inflytande i kommuner

Sedan 2012 har Ungdomens Nykterhetsförbund rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Årets resultat är procentuellt sett en försämring mot föregående år. 105 kommuner blir inte godkända vilket självklart är en stor besvikelse.

Rapporten visar procentuellt en försämring för ungas inflytande i kommunerna i Sverige. 
223 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 77%, en ökning från förra året.
Betyg ges mellan 0-5 för ungas inflytande, arbete under högtider, kostnadsfria nyktra aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och de ekonomiska satsningarna på kultur och fritid i kommunen.

UNF kräver att unga ska få de förutsättningarna som krävs för att de ska kunna leva ett fritt och rikt liv av kunskap, välstånd och alla möjligheter att få engagera sig och påverka sin omgivning. Vi tror att detta börjar hos er kommuner. Säger förbundsordförande Filip Nyman

UNF rekommenderar att kommunerna borde se till att det finns fritidsgårdar öppna sent på kvällar och under helger, se till att det finns kostnadsfria aktiviteter under högtider och lov och ge unga reellt inflytande över sin egen fritid. 
När unga får vara med, ta fram idéer och bestämma ökar känslan av sammanhang. Unga får lära sig om demokrati, att driva projekt och att samarbeta. Det ger en personlig utveckling och stärker kommunen och samhället i stort. 

Läs mer på https://www.unf.se/kommunrankningen2019 där hela rapporten finns. Om Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en nykter livsstil, med cirka 5000 medlemmar fördelat på över 100 föreningar runt om i Sverige. UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är såväl partipolitiskt som religiöst obundet.