2021-05-24 04:55Pressmeddelande

Nationell topplista lyfter återigen UIC-bolag

Foto: Evelina Carborn, från Företagarna som utser Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 35 årFoto: Evelina Carborn, från Företagarna som utser Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 35 år

Samnyttjande av lokaler och jämställd ekonomi bland tippidéerna. Varje år lyfts 103 företag från hela Sverige i Företagarnas topplista med unga, nytänkande och kreativa entreprenörer. Bland de inspirerande vinnarna finns det två bolag som har fått coaching från UIC. Det är Fintech-företaget Rely och Proptech-företaget Vakansa. Listan är ett samarbete mellan Företagarna och Almi.

Syftet med 103-listan är att lyfta fram förebilder som tack vare sitt entreprenörskap bidrar till utveckling, mångfald och välfärd. Många av dessa företagare befinner sig i ett startskede av sin entreprenörsbana och i urvalsprocessen läggs därför större vikt vid idéerna och drivkraften än den senaste årsredovisningen. Nytt för i år är priset Årets Unga Idé, som delas ut i oktober. Tre företagare på listan tilldelas 50 000 kronor, av Bengt Bengtssons SIBA-stiftelse.

UIC-bolag på 103-listan

Rely är en digital plattform för kvinnor som vill öka sin förmögenhet genom att skapa ny kunskap och nya rutiner. Genom gamification hjälper Rely kvinnor att säkra sin privatekonomi och uppnå sina finansiella mål. Via sina sociala medier erbjuder Rely finansiell rådgivning för kvinnor och vill öka möjligheterna för ett jämställt samhälle. relynow.com

Vakansa är en proptech startup som bygger en plattform som ska underlätta för samnyttjande av lokaler. Detta för att fylla lokaler när de står outnyttjade och ge fler aktörer billiga platser i staden att nyttja för sina aktiviteter. Vakansa hjälper aktörer att dela lokaler och skapa liv och rörelse i områden där de verkar. vakansa.se

Det är precis som med träning, det kan vara svårt att komma igång. Även om man får information är det fortfarande något som stoppar en från att agera. Därför har vi grottat ner oss i psykologi och beteendevetenskap, i kombination med teknologi, säger Somit Fessehazion, medgrudnare av Rely i en artikel till Företagarna.se

Läs artikeln och se hela listan på Företagarna.se.

Båda bolagen har fått affärsutvecklingsstöd genom något eller båda av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Build. UIC erbjuder personer, startups och etablerade företag inom alla branscher skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, nätverk, finansiering och den kunskap som krävs för att utvecklas, skala upp eller nå en internationell marknad.


Om UIC (Uppsala Innovation Centre)

UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer enligt UBI Global. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, finansiering, kunskap och nätverk till nyskapande projekt och tillväxtföretag inom alla branscher som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. Vår målsättning är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag etableras. UIC-modellen innefattar bland annat affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser samt ett stort nätverk av handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se