2018-08-15 05:00Pressmeddelande

Vårdvalet har gett mer vård till svaga grupper

Det obligatoriska vårdval som infördes av Alliansregeringen 2010 har kritiserats för att gynna socioekonomiskt starka grupper med lätta åkommor. Men en ny rapport som presenteras på DN Debatt i dag visar att socioekonomiskt svaga grupper har ökat sina besök mest sedan vårdvalet infördes.

Det är civilekonomen och författaren Monica Renstig som för Timbros räkning har analyserat patientbesöken på vårdcentralerna i Sveriges tre största regioner och landsting: Stockholms län, Västra Götaland och Skåne från när vårdvalet infördes 2010 och sedan för åren 2013, 2016 och 2017 utifrån sin sociala struktur. Resultatet: regeringen har ingen grund för påståendet att vårdvalet gynnat rika.

– Det finns inget som tyder på att vårdvalet ger onödig vårdkonsumtion till välbeställda. Vårdvalet har tvärtom stärkt de allra svagaste grupperna som gör fler besök i dag, säger Monica Renstig.

Tvärtom har antalet patientbesök hos ekonomiskt starkare grupper minskat sedan vårdvalet infördes.

– Antalet besök har sjunkit hos ekonomiskt starka grupper under perioden, medan det totala antalet besök hos svaga grupper har ökat med omkring 20 procent, säger Monica Renstig.

– Socialdemokraterna går nu till offensiv mot privata vårdcentraler på falska premisser. Det är ett farligt spel. Redan idag är primärvården för svag och sjukhusvården för tung. Det är en av orsakerna till vårdköerna, säger Johan Ingerö, välfärdsansvarig på Timbro.

Rapporten ”Vem går mest till husläkaren – fattiga eller rika?” visar att:

  • I alla undersökta regioner och landsting gör socioekonomiskt tyngre grupper 15 till 20 procent fler besök per listad än vad ekonomiskt starka grupper gör.
  • Antalet besök per listad hos de 25 ”fattigaste vårdcentralerna” har ökat sedan Vårdvalets införande 2010, medan besöken per listad bland de 25 ”rikaste vårdcentralerna” har minskat.
  • I alla undersökta regioner och landsting har det totala antalet besök sedan vårdvalet infördes ökat med mellan 17 procent och 27 procent bland de svagaste grupperna, medan besöken till och med minskat eller bara ökat marginellt bland socioekonomiskt starkare vårdcentraler.
  • Svenskarna går nästan minst till läkaren bland alla jämförbara länder; bara i snitt 2,9 besök per invånare och år. Snittet för OECD-länderna är 6,9. Att antalet besök i primärvården ökar är en positiv utveckling eftersom förebyggande hälsa förhindrar uppkomsten av sjukdomar som kostar avsevärt mer att behandla.

Läs rapporten här.

Läs DN Debatt här.

För mer information, kontakta

Monica Renstig, författare
E-post: monica.renstig@renstig.se
Telefon: 070 774 33 74


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.