2014-03-26 06:00Pressmeddelande

Vågmästarna: vem gör skillnad i Europaparlamentet?

Inför Europaparlamentsvalet pratar nästan alla svenska partier om ”subsidiaritet”, den närhetsprincip som anger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Vad som sällan framkommer är att synen på subsidiaritet ofta är starkt färgad av ideologiska preferenser, och att det är helt olika sakområden som partierna i praktiken vill att EU ska engagera sig i på överstatlig nivå. Det visar Timbrorapporten Vågmästarna: Vem gör skillnad i Europaparlamentet?, som presenteras i dag.

- Den som vill göra skillnad i Europaparlamentet måste vara beredd till långtgående kompromisser. De ledamöter som har fått igenom sina sakfrågor har ofta gjort det genom att rösta med sin europeiska partigrupp i många andra frågor, vars ståndpunkter i flera fall står långt ifrån vad som skrivs i de nationella partiprogrammen, säger Karin Svanborg-Sjövall, projektledare på Timbro och rapportförfattare.

Rapporten visar att två av de mest framgångsrika svenska Europaparlamentarikerna, Isabella Lövin (MP)och Amelia Andersdotter (PP) har valt att i stor utsträckning rösta lojalt med den gröna gruppen, som i många frågor driver en federalistisk linje, i utbyte mot inflytande i profilfrågorna.

- Både Lövin och Andersdotter har gjort viktiga avtryck, men det är till priset av ett konsekvent subsidiaritetsperspektiv. Som väljare är det svårt att förutse vilken politik man i övrigt legitimerar med sin röst, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Karin Svanborg-Sjövall betonar vikten av att vara tydlig med inte bara vilka frågor man vill driva, utan också hur man vill driva dem.

- Piratpartiet har från början kommunicerat sin strategi, så det var helt sanktionerat av väljarna. Det gjorde inte Miljöpartiet.  Ingen kommer att kunna uträtta någonting genom att åka till Bryssel och rösta nej till allt. Men ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att veta vilka områden politikerna inte är beredda att kompromissa om, i ett parlament som drivs av ständiga förhandlingar.

Rapporten är den första av två där Timbro granskar de svenska Europaparlamentarikerna. I den här granskas fyra partier i vågmästargrupperna: FP, C, MP och PP. Den presenteras vid ett öppet seminarium på Timbro kl 12.00 i dag och kommenteras av kandidaterna Peter Eriksson (MP) Christian Engström (PP) och Kent Johansson (C).

För att ladda ned rapporten klicka här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.