2016-02-22 06:00Pressmeddelande

Tio myter om lägre ingångslöner

Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda blir allt större, samtidigt som antalet flyktingar som kommer till Sverige – ofta från länder med låg utbildningsnivå – är mycket stort. Nu föreslår flera borgerliga partier, ett stort antal nationalekonomer och expertorgan lägre ingångslöner för nyanlända invandrare.

Samtidigt menar exempelvis LO att lägre ingångslöner varken skulle minska arbetslösheten eller förbättra integrationen. I rapporten “10 myter om lägre ingångslöner” som släpps i dag bemöter författaren och debattören Fredrik Segerfeldt tio av de vanligaste argumenten mot lägre ingångslöner, bland annat kritiken kring att de inte skulle få effekt och försämra svensk ekonomi.

– Lägre ingångslöner kommer inte ensamt att lösa integrationsutmaningarna Sverige står inför och det är inte utan kostnad. De som motsätter sig detta behöver dock beskriva sitt alternativ på ett trovärdigt sätt i stället för att komma med grundlösa invändningar, säger Fredrik Segerfeldt.

Läs Fredrik Segerfeldts rapport här.

Läs en debattartikel utifrån rapporten här.

För pressbild på Fredrik Segerfeldt, klicka här

För mer information kontakta

Fredrik Segerfeldt, författare
E-post: fredriksegerfeldt@gmail.com
Telefon: 0708-806801
Twitter:@segerfeldt


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.