2013-10-14 05:00Pressmeddelande

Timbroförfattaren Cecilia Stenshamn om Caremaskandalen: ”Det var inte sant”

I morgon, tisdagen den 15 oktober, lanseras frilansjournalisten Cecilia Stenshamns bok Lögnen om Koppargården. Skandalen bakom Caremaskandalen. Boken är resultatet av ett och ett halvt års arbete med att granska de händelser som utlöste ett av de största mediedreven i modern historia. Författaren har gått igenom alla offentliga handlingar och intervjuat både vårdpersonal och tjänstemän. Hennes bild av händelseförloppet skiljer sig på avgörande sätt från den rapportering som framförallt Dagens Nyheter förmedlade.

- Enligt den massmediala bilden gick Koppargården från ett väl fungerande äldreboende till katastrof när det övergick i privat regi. Så var det inte. Tvärtom är det väldokumenterat att det kommunala äldreboendet gick från ”brister på alla punkter” till att sakta bli bättre under Carema. Att boendet tveklöst hade problem hängde samman med en utdragen arbetsplatskonflikt som förvärrades av att det fanns ett konkurrerande kommersiellt intresse med i bilden, säger Cecilia Stenshamn. Det är ingen ursäkt för Carema där de brustit, men påståendena om systematisk vanvård och överdödlighet stämmer inte.

- Bristerna i rapporteringen beror framförallt på källvärderingen. DN:s läsare fick aldrig ta del av de motbilder som fanns tillgängliga i helt öppna källor på den kommunala förvaltningen, redan strax efter den första publiceringen, säger Cecilia Stenshamn.

”Caremaskandalen” har fått långtgående politiska konsekvenser, trots att det i efterhand har framkommit att rapporteringen byggde på ett skevt urval och i flera fall på rena felaktigheter.
 
- När kommunen hade återtagit Koppargården var en av de första åtgärderna att köpa in 24 nya blöjvågar. Att utprovningen av inkontinensskydd är en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen, och inte en sparåtgärd, är det få läsare som fått veta, säger Cecilia Stenshamn.

För mer information kontakta:

Cecilia Stenshamn
Telefon: 070 - 780 94 00


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.