2022-02-24 04:25Pressmeddelande

Timbro uppmanar Region Stockholm att sälja Södersjukhuset

Sjukvården kan prestera bättre med befintliga resurser. Det visar en jämförelse mellan regiondrivna Södersjukhuset och privata S:t Görans sjukhus. Timbro uppmanar Region Stockholm att upphandla Södersjukhuset till en privat aktör. 

– Södersjukhuset har både fått mer pengar och mer personal. Men patienterna får inte valuta för satsningarna. Det är dags att Region Stockholm upphandlar driften av SÖS till en privat aktör, säger Kajsa Dovstad som är välfärdsansvarig på Timbro och har jämfört de två sjukhusen i ett briefing paper.

Akutmottagningen på Södersjukhuset har längst väntetider i hela Sverige. En 80-åring som sökte vård på Södersjukhusets akutmottaning fick innan pandemin räkna med att vänta 6 timmar och 19 minuter. Om 80-åringen i stället hade sökt vård för samma besvär på S:t Görans sjukhus hade patienten behövt vänta betydligt kortare, 3 timmar och 25 minuter.

År 2014 var slutenvården lika effektiv på S:t Görans sjukhus som på Södersjukshuset. Innan pandemin, år 2019, var slutenvården på S:t Göran 34 procent mer effektiv än Södersjukhuset. Om Södersjukhuset effektiviserades med 10 procent skulle minst 50 fler vårdplatser kunna skapas utan ökade kostnader.

Den största skillnaden mellan S:t Göran och Södersjukhuset är inte patientunderlaget eller uppdraget, utan väntetiderna och kostnadseffektiviteten. På S:t Göran arbetar personalen mer effektivt. Sjuksköteskor avlastas av annan personal. Undersköteskor utför den personliga omvårdnaden och apotekare och farmaceuter sköter läkemedelshantering. Dessutom finns en internkultur där personalens egna idéer tas tillvara.

– Kritiker menar att Södersjukhuset och S:t Göran är alltför olika för att kunna jämföras. Men vår analys visar att den största skillnaden mellan S:t Göran och Södersjukhuset inte är patientunderlaget eller uppdraget, utan väntetiderna och kostnadseffektiviteten, säger Kajsa Dovstad.

Läs om jämförelsen på Svenska Dagbladets ledarsida här.

Läs rapporten här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.