2022-11-17 05:00Pressmeddelande

Timbro rekryterar två tunga ekonomer

Efter regeringsbildningen nyrekryterar Timbro två tunga ekonomer, en till rollen som chefekonom och en till en nyinrättad roll som utredare.

Fredrik Kopsch är docent i fastighetsekonomi och börjar från och med årsskiftet som chefekonom på Timbro. Fram tills nyligen har Fredrik Kopsch arbetat på Lunds universitet där han bedrivit forskning om bostadsmarknader, främst den svenska hyresmarknaden och dess regleringar.

– Fredrik Kopsch är en av de personer i Sverige som har djupast kunskaper om den dysfunktionella bostadsmarknaden, både på bredden och djupet. Han är också en fantastiskt duktig kommunikatör i att förklara varför en avreglering är nödvändig, säger Benjamin Dousa, vd på Timbro. 

– Det var en stor besvikelse att bostadsmarknaden över huvud taget inte berördes i Tidöavtalet. Vår genomsocialiserade bostadspolitik berövar en hel ungdomsgeneration möjligheten att få trygghet och frihet, säger Benjamin Dousa.

David Sundén är ek. dr. och börjar som utredare på Timbro. Sundén kommer att arbeta med hur det svenska alkoholmonopolet i praktiken skulle kunna avskaffas och vilka effekter det skulle få. Sundén är tidigare statlig utredare till ESO-rapporten ”Synd och skatt” (2019) och har för Timbros del skrivit rapporten ”Med monopolet som beställare” (2021).

– Allt tyder på att det svenska alkoholmonopolet kommer att falla inom 10 år. Tekniken springer före politiken på samma sätt som vi såg på spelmarknaden, som tvingade fram en avreglering. Tyvärr har politiken inte förstått utvecklingen. Därför är det vårt uppdrag att skissa på hur den avregleringen bör se ut, säger Benjamin Dousa.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.