2017-04-13 05:00Pressmeddelande

Timbro pekar ut fyra sjukhus som bör drivas privat

Kortare köer, lägre personalomsättning och högre produktivitet. I en ny rapport föreslår Timbro att fler av landets sjukhus drivs privat med utgångspunkt i resultaten S:t Görans sjukhus har fått. Slutsatserna presenteras på DN Debatt. Sverige har idag ett sjuttiotal akutsjukhus – bara S:t Görans i Stockholms stad drivs privat.

– S:t Göran är idag ett av landets absolut bästa sjukhus. Här finns landets bästa akutmottagning, personalomsättningen bland läkare är låg och personalen nöjdare än på jämförbara sjukhus som Danderyd och SöS. S:t Göran är helt enkelt en succé som borde spridas, säger Johan Ingerö, rapportförfattare och välfärdsansvarig på Timbro.

– De kommande 10–15 åren ställs landstingen för ett kostnadstryck som kommer kräva nya lösningar. Upphandling av driften vid ett akutsjukhus är ett outnyttjat alternativ.

Här är sjukhusen Timbro vill låta privata aktörer driva:

Östersunds sjukhus, Jämtland Härjedalen

Här finns förmodligen landstingssveriges sämsta ekonomi. Har inte levt upp till kommunallagens balanskrav de senaste fem åren. Har sökt, men inte fått, 900 miljoner kronor i statligt omställningsbidrag.

Norra Älvsborgs Länssjukhus, Region Västra Götaland:

Dras med omfattande överbeläggningar, och läkare vittnar om att vården inte längre är patientsäker. Tillhör bottenskiktet när det gäller väntetider. Över fyrtio procent av patienterna har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar för operation. (S:t Görans siffra är fyra procent.)

Mälarsjukhuset, Sörmland

Sörmland ligger sämst till av landstingen i fråga om överbeläggningar. Antalet överbeläggningar på Mälarsjukhuset är 8,9 per hundra vårdplatser, nästan tre gånger rikssnittet på 3,7. Massuppsägningar av sjuksköterskor har förekommit, senast i maj förra året.

Falu lasarett, Dalarna

Dalarnas landsting har sedan länge stora problem med sin ekonomi och bara 33,7 procent av invånarna anser att väntetiderna är rimliga. Det är klart sämre än ett redan dåligt rikssnitt. Falu lasarett har hela Dalarna som upptagningsområde. Kan man komma till rätta med Falu lasarett är man därför en bra bit på väg när det gäller Dalarnas sjukvårdsproblem.

Se vår sammanfattande film på Facebook.

Läs DN Debatt

Läs rapporten.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.