2013-09-18 05:00Pressmeddelande

Timbro lanserar två nya integrationsrapporter

Under tisdagen 17/9 anordnade Timbro ett längre seminarium om integrationspolitik. Föremål för granskning var USA:s och Israels integrationspolitik och frågan som ställdes var om Sverige kunde lära sig någonting av dessa länder. 
 
Waldemar Ingdahl presenterade sin rapport Integrationspolitikens förlovade land som handlar om Israels integrationspolitik. Ingdahls rapport bygger, utöver litteraturen på området, även på material han själv samlat in i Israel.
 
 Den israeliska integrationspolitiken förändrades radikalt under 90-talet. Under en relativt kort tidsperiod tog man emot en miljon ryska judar och en miljon etiopiska judar. Israels förmåga att klara av denna utmaning med hjälp av en liberalisering av den tidigare statiska välfärdssektorn gör att Israel är ett intressant land att studera, säger Waldemar Ingdahl.
 
Roland Poirier Martinsson som till vardags är bosatt i Austin, Texas föredrog sin rapport Ett amerikanskt dilemma som avhandlar integration och immigration till USA.
 
– Det som skiljer USA från många andra länder är den attityd som präglar landet. Det spelar inte så stor roll var du kommer ifrån så länge du stiger upp på morgonen, åker till jobbet och sköter dig själv. Medvetenheten om att man är ett land bestående av invandrare har möjliggjort en god integration, säger Roland Poirier Martinsson.

För att ladda ned rapporten Integrationspolitikens förlovade land av Waldemar Ingdahl klicka här

För att ladda ned rapporten Ett amerikanskt dilemma av Roland Poirier Martinsson klicka här


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.