2013-11-21 06:00Pressmeddelande

Timbro granskar Sverigedemokraterna

I rapporten "Folkhemspopulismen i praktiken" granskar hon Sverigedemokraternas politik sedan 2010 inom tre tunga politikområden: arbetsmarknaden, skatterna och välfärden.

-  Arbetsmarknadspolitiken består av en blandning av de andra partiernas politik, skattepolitiken saknar helt en egen linje och välfärdspolitiken är öppet populistisk. Sammantaget framträder bilden av ett parti utan ideologisk förankring i andra frågor än de som rör invandring och nationell identitet, ett parti vars ställningstaganden i avgörande politiska frågor framstår som lika oförutsägbara som opålitliga, säger Eva Cooper.

Rapporten presenterades på Timbro den 19/11 vid ett seminarium där även Carl Melin, opinionschef vid United Minds, och Ann Tiberg, politisk reporter på TV4, medverkade.

-  Det är viktigt att Sverigedemokraternas politik granskas i sin helhet. Väljare som lockas av partiets invandringspolitik bör vara medvetna om vad partiet står för även i andra frågor. Likaså borde SD precis som alla andra partier avkrävas besked gällande hur man tänker agera om man blir vågmästare efter valet 2014, säger Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Timbro.

För att ladda ned rapporten klicka här.

För att se videoinspelningen av seminariet klicka här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.