2017-06-26 05:00Pressmeddelande

Sverige lägger mest på anställningssubventioner i EU

Sverige lägger störst andel av BNP på anställningssubventioner av alla EU-länder och dessutom på åtgärder som forskningen visar är ineffektiva för att skapa jobb. Det visar Timbros forskningssammanställning som släpps på DN Debatt i dag. Den dyraste åtgärden är beredskapsjobb – regeringens nya storsatsning.

– Sverige har tagit emot en stor grupp lågutbildade invandrare och har samtidigt lägst andel lågkvalificerade jobb i OECD. Precis som Alliansregeringen försöker regeringen lösa problemet med fler subventionerade anställningar. Det skapar både inlåsningseffekter och tränger undan riktiga jobb, säger Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Tinder.

I den forskningssammanställning som Timbro presenterar går författaren Dennis Avorin igenom 50 år av anställningssubventioner.

– Det är 1300 dagar kvar tills Stefan Löfven ska ha nått målet om Europas lägsta arbetslöshet. Det är högkonjunktur i Sverige, men ändå ökar arbetslösheten bland lågutbildade. Ingen av regeringens jobbsatsningar har lyckats och att man nu satsar på den minst effektiva åtgärden - beredskapsjobben - är inte ansvarsfullt . Det är dags att pudla och erkänna behovet av enklare jobb till lägre lön, säger Siri Steijer.

Om anställningssubventioner

  • Antalet subventionerade anställningar har ökat snabbt de senaste tio åren. Från början var de till för människor med funktionsnedsättning, men i dag får arbetsgivare betalt också för ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända invandrare.
  • I dag finns över 10 olika anställningssubventioner.
  • Forskningssammanställningen visar att Sverige lägger pengar på de åtgärder som är minst effektiva, såsom beredskapsjobb. Mer effektiva är bland annat arbetslivsträning.
  • Sverige lägger mer arbetsmarknadspolitiska medel som procent av BNP på anställningssubventioner än något annat EU-land. För 2017 beräknas summan för subventioner till 18,7 miljarder kronor.

Läs rapporten här.

Läs DN Debatt här.

Se lanseringsfilmen.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.