2014-11-19 06:00Pressmeddelande

Svensk koldioxidskatt är för hög

Svensk koldioxidskatt är för hög. Det framgår av en ny forskningsöversikt som släpps på Timbro i dag. I rapporten “Rätt pris på koldioxid” konstaterar Jacob Lundberg, nationalekonom och doktorand vid Uppsala universitet, att skatten bör sänkas med två tredjedelar.

– Forskningen visar att priset på koldioxid bör vara högst 300–400 kronor per ton. Men svensk beskattning ligger på över 1000 kronor per ton. Vi överbeskattar koldioxid, vilket ger oss en ineffektiv klimatpolitik, säger Jacob Lundberg.

Författaren har gått igenom de främsta studierna och forskningssammanställningarna på området. Slutsatsen är att koldioxidskatten ligger betydligt högre än vad mittfåran i forskningen säger.

– En för hög koldioxidskatt hämmar tillväxten samtidigt som det är en väldigt ineffektiv metod för att minska utsläppen. Det är bättre att ha rätt beskattning och sedan lägga pengarna på att minska utsläppen utomlands, säger Jacob Lundberg.

Jacob Lundberg föreslår att Sveriges regering tillsätter en utredning enligt australiensisk modell för att få en bättre beskattning. Den australiensiska utredningen rekommenderade en skatt på cirka 150 kronor per ton.

– Klimatskäl får inte bli ett frikort för politiker att införa hur höga skatter som helst. Självklart ska man betala för de skador som koldioxidsläppen orsakar, men överbeskattning vinner ingen på. Tvärtom undergräver det förtroendet för klimatpolitiken, säger Lydiah Wålsten, projektledare för miljöfrågor på Timbro.

Rapportförfattaren belyser också hur en felaktig prissättning av koldioxid påverkar lönsamhetskalkyler i stora infrastrukturprojekt. Författaren menar att Norrbotniabanan, en planerad järnväg mellan Umeå och Luleå, går från svagt samhällsekonomiskt lönsam till svagt olönsam om man använder ett forskningsförankrat koldioxidpris.

För att läsa rapporten, klicka här.

För att läsa en kort intervju med författaren om rapporten, klicka här.

För att ladda hem en pressbild på författaren, klicka här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.