2014-05-27 05:00Pressmeddelande

Statlig finansiering till småföretag?

Små och unga företag är mycket viktiga för Sveriges sysselsättning och välstånd, och jämfört med de flesta andra länder har Sverige ett bra företagsklimat. Ändå är nyföretagandet lågt relativt andra länder och andelen företagare i befolkningen är lägre. Det finns skäl att tro att dessa företag, med bättre förutsättningar, skulle kunna vara ett ännu viktigare inslag i den svenska samhällsekonomin.
 
Politiska partier från de flesta håll vill stödja småföretagen så att de både ska kunna växa och bli flera – inte sällan genom olika typer av finansieringsstöd. Det finns kapital att söka i form av bidrag, lån och venture capital för totalt flera miljarder kronor. Den underliggande, principiella frågan är förstås om staten alls ska ge ekonomiskt stöd till företag, och om den ska det – vad ger bäst effekt?
 
Roger Svensson, forskare på IFN, har för Timbros räkning skrivit rapporten ”Statlig finansiering till småföretag?”. Vi ville se en kartläggning av behovet av finansiering i allmänhet för småföretag och av offentlig finansiering i synnerhet, och vi ville ha en utvärdering av de stödformer som finns i dag. 
 
Roger Svensson har på ett förtjänstfullt sätt gjort just detta. Offentlig finansiering ska enligt den ekonomiska forskningen endast gå till små och riskfyllda projekt i tidiga faser – men de befintliga stöden går långt utöver detta. Mycket av det stöd som finansieras med skattemedel kan enligt Roger Svensson avskaffas, och resurserna kan användas bättre: bland annat för att lätta på företagsbeskattningen.
 
Rapporten lanseras på Timbro i dag under ett lunchseminarium där även Per Åsling (ekonomisk-politisk talesman för Centerpartiet), Maria Ludvigsson (ledarskribent på Svenska Dagbladet) och Magnus Larsson (Expander Business Consulting AB) deltar.
Seminariet modereras av Anders Ydstedt.
 
För att läsa rapporten, klicka här.

Om författaren
Roger Svensson är docent i nationalekonomi, ekonom och statistiker men även empiriker. Han blev docent i innovationsteknik med inriktning mot internationell tekniköverföring vid Mälardalens universitet, april 2003. I dag är han verksam vid IFN.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.