2021-05-24 08:47Pressmeddelande

Slopa subventionerna till vindkraft – och 4 andra förslag för mer el

Det ska inte vara upp till politikerna att avgöra hur elen produceras. Det skriver Timbros Jacob Lundberg och Ellen Gustafsson i Dagens Industri, och lägger fram fem förslag för en bättre fungerande elmarknad utifrån en ny rapport.

Klimatomställningen kommer att kräva stora mängder el, vilket ställer större krav på elmarknaden. Timbro föreslår därför fem reformer för en bättre elmarknad:

  1. Slopa regleringar som stoppar fossilfri elproduktion. Kärnkraft bör kunna byggas på nya platser och i större antal än vad som är tillåtet idag.

  2. Upphäv målet om 100 procent förnybar energi 2040. Om politikerna utesluter vissa fossilfria kraftslag fördyras klimatomställningen. Målet bör vara 100 procent fossilfri energi.

  3. Avskaffa subventionerna till vindkraft och annan förnybar el genom elcertifikatssystemet. Certifikaten kostar samhället totalt 9 miljarder, enligt en tidigare Timbrorapport.

  4. Låt elpriset variera mer över landet genom fler elområden. Det gör det mer lönsamt att investera i elproduktion där behoven är som störst.

  5. Förenkla för elhandel samma dag som elen levereras. Det skulle öka lönsamheten för flexibla kraftslag som vattenkraften att balansera efterfrågan.

De två första förslagen är hämtade från den nya rapporten ”Reformer för marknadsekonomi på elmarknaden” av elmarknadsforskaren Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning.

– På en avreglerad marknad är det marknadens aktörer som beslutar om investeringar i elproduktion. Det är en ordning som vi måste ha tilltro till även i dag, säger Jacob Lundberg och Ellen Gustafsson.

– Politikernas roll bör inskränkas till att se till att de olika kraftslagen betalar för sin miljöpåverkan och att marknaden utformas på ett effektivt sätt.

Läs artikeln.

Läs rapporten.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Kontaktpersoner

Jacob Lundberg
Chefsekonom
Jacob Lundberg
Ellen Gustafsson
Klimatansvarig
Ellen Gustafsson