2013-02-26 06:00Pressmeddelande

Sidas tidning "Omvärlden" obalanserad

Sidas tidning Omvärlden lider av ideologisk slagsida i både rapportering och kommenterande. Det framkommer i en rapport som publiceras av Timbro i dag, ”OmVärlden eller Omsocialism – en granskning av Sidas tidning”.

- Det märks mycket tydligt att såväl chefredaktören som redaktionschefen och bokredaktören har en bakgrund i socialdemokratin, säger Fredrik Segerfeldt, rapportens författare.

Granskningen visar att även de vanligast förekommande krönikörerna återfinns till vänster på den politiska skalan och att de böcker som recenseras genomgående bekräftar en socialdemokratisk världsbild. Inställningen till näringslivets roll i utvecklingen är misstänksam.

- Att en skattefinansierad tidning som har en myndighets uppdrag att bevaka utvecklingsländer och utvecklingens förutsättningar struntar i de mest centrala aspekterna är anmärkningsvärt. Utvecklingsforskning som inte passar in i tidningens ideologiska världsbild ignoreras, liksom de senaste decenniernas enorma framsteg i mänsklig utveckling, menar Segerfeldt.

Rapporten kan läsas här.

För mer information, kontakta

Fredrik Segerfeldt
Email: fredriksegerfeldt@gmail.com
Telefon: 070 - 880 68 01


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.