2022-04-25 03:00Pressmeddelande

Så hög pension kan du förvänta dig – Timbro lanserar pensionsräknare

Unga kan förvänta sig minst 50 000 kronor i pension tack vare tillväxten. Timbro lanserar i dag en pensionsräknare där du kan ta reda på vilken pension du kan förvänta dig beroende på din livssituation och hur det går för Sveriges ekonomi.

De flesta svenskar, hela 68 procent, tror att de kommer få en lägre levnadsstandard när de går i pension än de har idag. Det enligt en opinionsundersökning som Timbro låtit Demoskop utföra. Endast 6 procent tror att de får en högre levnadsstandard som pensionärer.

I själva verket kan i princip alla unga och de flesta i medelålder förvänta sig en högre pension än lönen de har i dag. Det visar räknapension.se, en pensionsräknare som Timbro lanserar i dag och som Aftonbladet skriver om i söndagens tidning.

Det som är unikt med räknapension.se är att den räknar med ekonomisk tillväxt.

– Den officiella pensionsräknaren minpension.se räknar med att löneökningarna kommer att vara noll i framtiden. Det ger en missvisande bild av pensionerna. Därför lanserar vi en egen pensionsräknare, säger Timbros chefsekonom Jacob Lundberg som tagit fram pensionsräknaren.

– En 22-åring med 25 000 kronor i månadslön kan förvänta sig en pension på 54 000 kronor enligt vår pensionsräknare, men de officiella prognoserna visar bara 17 000 kronor i pension, fortsätter Jacob Lundberg.

Räkna ut din pension här.

Läs Jacob Lundbergs artikel om räknapension.se.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.