2015-08-24 05:00Pressmeddelande

Riv upp beslutet om lärarlegitimatione

Skolor som har fler pedagogiskt utbildade lärare presterar inte bättre än andra skolor. Det konstaterar vår chefekonom Jesper Ahlgren i sitt nya briefing paper "Behöriga lärare – bättre resultat?".

Den reform om lärarlegitimation som drevs igenom av Alliansen kan inte förväntas leda till bättre skolresultat. Istället bör reformen rivas upp, menar Jesper Ahlgren och Johan Ingerö, välfärdsansvarig.

– Vi har undersökt sambandet mellan andelen behöriga lärare och skolresultat. Både mellan skolor och mellan kommuner. Sambandet är svagt när det gäller uppnådd gymnasiebehörighet, och negativt när det gäller elevernas meritvärden. Det är i linje med de resultat som tidigare forskning visat, säger Jesper Ahlgren.

Sedan den första juli får endast de med en lärarutbildning självständigt sätta betyg. Det menar författarna är ett feltänk – istället bör reformen rivas upp.

– Regleringen om legitimation riskerar att förvärra lärarbristen. Var femte person som arbetar som lärare i dag har inte någon lärarexamen och kan inte få lärarlegitimation, säger Johan Ingerö, välfärdsansvarig.

För att höja kvaliteten på svensk lärarkår föreslås sex reformer:

 1. Avskaffa lärarlegitimationen och ge rektorer större inflytande över vem som kan anställas och avskedas
 2. Minska antalet platser på lärarutbildningarna och minska antalet lärosäten där lärarutbildningen ges.
 3. Öppna upp för alternativa lärarutbildningar, organiserade av stiftelser och företag.
 4. Korta utbildningstiden för dem med annan utbildning så att de snabbt kan bli behöriga lärare.
 5. Arbeta aktivt med att locka studenter från andra utbildningar att under en period arbeta som lärare i de ämnen de själva studerar.
 6. Möjliggör för personer med lärarerfarenhet men utan lärarutbildning att snabbt nå behörighet.

  Läs Jesper Ahlgren och Johan Ingerös debattartikel på Brännpunkt här.

  Läs vårt nya briefing paperBehöriga lärare - bättre resultat? här.

  Lyssna på Sveriges Radios intervju om varför lärarlegitimationsreformen bör rivas upp här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.