2021-11-12 05:10Pressmeddelande

Rekordfå fattigpensionärer visar nya siffror

Det hävdas att Sverige har en växande grupp fattigpensionärer. Men det stämmer inte – andelen fattigpensionärer i Sverige har minskat från 72 till 15 procent sedan 1990, enligt nya siffror som Timbro tagit fram. 

Timbros briefing paper "Den fallande äldrefattigdomen" redovisar helt nya siffror över andelen fattiga pensionärer i absolut mening. Rapporten utgår ifrån 2017 års fattigdomsgräns, 12 000 kronor i månaden för en ensamstående, och räknar ut hur många som historiskt har haft en inkomst under denna gräns, med justering för inflation.

 

Siffrorna visar en dramatisk minskning av fattigdomen bland äldre. År 1990 var 72 procent av de äldre, 1,1 miljoner personer, fattiga enligt denna definition. År 2000 hade andelen minskat till 54 procent och 2010 till 30 procent. Bara sedan 2010 har fattigdomen bland äldre alltså halverats.

– Ekonomisk tillväxt är huvudorsaken till att allt färre äldre är fattiga. Pensionerna är kopplade till lönerna, som stigit över tid. Även skattesänkningar, höjd garantipension och fler äldre som arbetar har bidragit, säger Timbros chefsekonom Jacob Lundberg, som skrivit rapporten.

– Missuppfattningen om fattiga pensionärer riskerar att leda till krav på höjda bidrag till pensionärer, vilket minskar respektavståndet i pension mellan den som har arbetat hela livet och den som inte har arbetat alls. De höjda bidragen måste finansieras, merparten med skatter på de i arbetsför ålder. Det finns alltså en tydlig generationskonflikt, säger Jacob Lundberg.

Läs rapporten.

Ladda ner all statistik i Excelformat.Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.