2016-06-23 05:00Pressmeddelande

Ökad ekonomisk frihet efter EU-medlemskap

Medlemsländer i EU har utvecklats i en ekonomiskt mer liberal riktning efter medlemskapet jämfört med åren innan de blev medlemmar i unionen. Det visar Alexander Fritz Englund, författare till vårt nya briefing paper “28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten”.

– Det pågår en debatt om huruvida EU-medlemskap innebär mer eller mindre marknadsekonomi. Utifrån resultatet i undersökningen finns det inget stöd för att den ekonomiska friheten i länderna har minskat i samband med medlemskapet, säger Alexander Fritz Englund, som studerar nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Resultaten visar att skillnaden på att vara medlem och att inte vara det är lika stor som skillnaden i ekonomisk frihet mellan Ryssland och Sverige (2013).

Läs artikeln i Dagens Samhälle här och vårt briefing paper här.

För mer information, kontakta

Alexander Fritz Englund, rapportförfattare
Telefon: 073 354 85 27
E-post: alexander.fritz.englund@gmail.com
Twitter: @fritzenglund

Jacob Lundberg, fellow och ansvarig för projektet
Tel: 070 276 74 24
E-post: jacob.lundberg@timbro.se
Twitter: @jacob_lundberg

Se vår lanseringsfilm "Inte bara jordbruksstöd" här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.