2022-09-06 03:30Pressmeddelande

Nya siffror: Så mycket minskar partierna utsläppen

I en ny rapport har Timbro granskat hur effektiva olika klimatåtgärder är och hur stora utsläppsminskningar partiernas klimatbudgetar leder till. Tvärtemot vad Miljöpartiet och Socialdemokraterna påstått är det små skillnader mellan partierna. MP tillsammans med S är dessutom – med undantag för SD – de partier som minskar utsläppen minst. Rapporten presenterades på Dagens Industris debattsida.

"Klimatminister Annika Strandhäll säger att det här är ett ödesval för klimatet och Miljöpartiet framhåller sig själva som det enda klimatpartiet. Vår granskning av partiernas klimatbudgetar visar att det är långt ifrån sanningen", säger Ellen Gustafsson som är klimatansvarig på Timbro och rapportförfattare.

På uppdrag av Timbro har konsultfirman WSP tagit fram siffror på hur mycket det kostar att minska utsläppen per ton för sex klimatåtgärder i regeringens budgetproposition för 2022. Utifrån WSP:s siffror har Timbro granskat de åtta riksdagspartiernas klimatbudgetar. Resultatet visar att det överlag är små skillnader i hur mycket de enskilda partierna minskar utsläppen, men att fördelen ligger till höger i politiken.

Åtgärderna som granskas är Klimatbonusen, Klimatklivet, Klimatpremien, Industriklivet, internationella klimatinvesteringar och driftstödet för bio-CCS, samt partiernas enskilda förslag utöver regeringens anslag. Det är stor skillnad mellan hur effektiva åtgärderna är. Kostnaden sträcker sig från under 100 kronor till över 100 000 kronor per ton. 

De partier som minskar utsläppen mest är i fallande ordning: 

1. Moderaterna 
2. Liberalerna 
3. Vänsterpartiet 
4. Centerpartiet 
5. Kristdemokraterna 
6. Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
7. Sverigedemokraterna

Det skiljer även lite åt mellan partierna i hur mycket pengar de lägger på klimatåtgärder i sina budgetar. Alla partier utom SD lägger mellan 9 och 10,5 miljarder kronor. Sverigedemokraterna sticker ut nedåt med satsningar på drygt 1,7 miljarder kronor. De har dock lägst kostnad per ton utsläpp följt av Liberalerna.

“Det är tydligt hur viktigt det är att prioritera klimatpengar på rätt åtgärder om man vill ha mer effekt. Samtliga partier hade kunnat åstadkomma mer nytta för klimatet genom att satsa pengarna bättre, till exempel på internationella klimatinvesteringar eller forskning och utveckling av nya tekniker snarare än subventioner till elbilar och miljölastbilar” säger Ellen Gustafsson.

“Samtidigt är statens roll för klimatet större än budgeten. Fokus borde i större utsträckning vara på generella styrmedel och en lagstiftning som uppmuntrar till omställning snarare än att lägga allt mer pengar på budgeten som ofta går till åtgärder med tveksam global klimatnytta", säger Ellen Gustafsson.

Läs rapporten här.

Läs debattartikeln i Dagens Indstri här.


Ämnen: Klimat

Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.