2015-12-17 06:00Pressmeddelande

Ny undersökning: Var femte svensk handlade svart förra året

Var femte svensk handlade svart förra året. Det visar en ny undersökning Spinter research har gjort på uppdrag av Timbro och en rad andra tankesmedjor. Totalt handlar 1,5 miljoner svenskar svart. Alkohol och bilreparationer är vanligast, men även livsmedel, cigaretter, hotell- och cateringtjänster köps under bordet. Men sänkta skatter kan minska den svarta handeln, menar vår chefekonom Jesper Ahlgren.

– Undersökningen bekräftar att den svarta ekonomin minskar om skatterna sänks. Vi ser till exempel att betydligt färre nu än 2006 köper tjänster som omfattas av RUT- och ROT-avdrag utan att betala skatt, säger Jesper Ahlgren.

I undersökningen har 1008 svenskar – ett representativt urval utifrån kön, ålder och geografisk hemvist – mellan 18 och 75 år tillfrågats om sina attityder och erfarenheter av den svarta ekonomin.

  • 1,5 procent av svenskarna svarar att de har köpt tjänster som omfattas av RUT- och ROT-avdrag svart – innan avdragen infördes uppskattade Skatteverket denna andel till 3 respektive 7 procent.
  • 3,5 procent av svenskarna svarar att de köpt alkohol svart
  • 3,5 procent av svenskarna svarar att de köpt bilreparationer svart
  • 3 procent av svenskarna svarar att de köpt mat, cigaretter respektive hotell- och cateringtjänster svart

– När regeringen nu sänker RUT- och ROT-avdragen är sannolikheten stor att den svarta ekonomin börjar växa igen. Det skulle innebära att ännu fler tvingas arbeta bortom den öppna arbetsmarknaden, säger Jesper Ahlgren.

Sverige är ett av de EU-länder där skatterna sänkts mest de senaste 10 åren och också ett av de länder där den svarta ekonomin har minskat mest under samma tidsperiod. Det påverkar också attityderna: bara en tredjedel av svenskarna är nu beredda att försvara människor som handlar svart.

Undersökningen genomfördes mellan den 28 maj och 10 juni 2015 och är beställd av tankesmedjor i Sverige (Timbro), Estland (Mises Institute), Lettland (Arnis Saukas), Litauen (Free Market Institute),Vitryssland (Belarussian Institute for Strategic Studies) och Polen (Civil Development Forum, FOR).

Läs rapporten här.

Hämta hem en PowerPoint över Sveriges resultat här.

Ladda hem pressfoto på Jesper Ahlgren här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.