2013-04-17 05:00Pressmeddelande

Ny Timbrorapport analyserar det politiska bidragsberoendet

Medan debatten om partifinansiering handlar om regler kring donationer är partierna i själva verket i allt väsentligt offentligt finansierade. Frivillig finansiering spelar en obetydlig roll för partierna. I den nya rapporten "Det politiska bidragsberoendet" diskuterar Oscar Hjertqvist hur det svenska partistödet växte fram och jämför dagens läge med situationen i Storbritannien, Frankrike och Tyskland.
 
– Bidragsfinansieringen verkar passiviserande. Före partistödets införande var medlemsavgifter en av de viktigaste intäktskällorna för politiska partier. För verksamhetsåret 2010 uppgav partierna att medlemsavgifterna stod för mellan 3,3 och 0 procent av de samlade intäkterna, säger Oscar Hjertqvist.
 
Han fortsätter:

–  Det finns andra sätt att lösa partifinansieringen. Före 1965 var alla svenska partier helt privatfinansierade. Och i jämförelse med Tyskland, Storbritannien och Frankrike har Sverige i dag ett partisystem som i långt högre utsträckning är finansierat genom statligt stöd. I exempelvis Tyskland är partiernas intäkter från statligt stöd och medlemsavgifter ungefär lika stora.
 
Peter Santesson, chef för förlag och produktion på Timbro, menar att debatten om partifinansieringen bör breddas:
 
–  Varje finansieringsform har sina problem. Partistöd brukar bland annat motiveras med att det ska motverka korruption och att partierna tas över av penningstarka särintressen. Men som Oscar Hjertqvist diskuterar i rapporten är sådana argument inte särskilt starka, medan problemen med offentligt stöd är desto större. Debatten om partiernas finansiering behöver handla om fler och ännu mer grundläggande frågor än blott namnen bakom dagens blygsamma donationer.
 
–  Man kan göra mycket för att styra upp dagens situation. Partiernas kostnadsspiral borde brytas, exempelvis genom att sätta ett utgiftstak för valrörelser. Vidare borde man kräva delfinansiering från partierna, där offentligt stöd måste matchas av egna insatser från partierna själva, avslutar Oscar Hjertqvist.

För att ladda ned rapporten klicka här

Högupplösta diagram från rapporten hittar du här. Fria att använda.
 
För mer information, kontakta

Oscar Hjertqvist
Email: oscar.hjertqvist@agdeconsulting.com
Telefon: 070-554 80 81


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.