2022-04-06 06:32Pressmeddelande

Ny rapport: Väderberoende energikällor borde betala för sina kostnader

Väderberoende energikällor bör betala för sina kostnader i form av försämrad elkvalitet. I en ny rapport beskriver Jan Blomgren hur elförsörjningens systemtjänster fungerar och vad som kan göras för att öka effektiviteten. Rapporten uppmärksammas i dag av Joakim Broman på Liberala Nyhetsbyrån.

Elförsörjning handlar inte bara om att producera el till användarna, utan också om att överföra elen. Det kräver vissa tekniska systemtjänster för att fungera, det vill säga tekniska åtgärder som hjälper överföringen utan att själva skapa den kraft som ska överföras.

Det krävs ett tydligare regelverk kring avgifter för störningar av elnätet, som framför allt orsakas av förnybara energikällor, enligt principen förorenaren betalar som i detta fallet handlar om försämrad elkvalitet.

– Svenska kraftnät uppskattar att kostnaderna för att stabilisera elnätet kommer att öka med två miljarder kronor per år. Precis som att kärnkraftsföretagen betalar in pengar för att hantera kostnader för bland annat använt kärnbränsle, bör vindkraften betala för sina kostnader i elnätet, säger Ellen Gustafsson som är miljö- och klimatansvarig på Timbro.

– Vi behöver mer grön el i alla dess former, men vi måste samtidigt värna ett stabilt och fungerande elsystem. En bättre marknad för systemtjänster gör att mer än faktiskt elproduktion värdesätts, säger Ellen Gustafsson.

Rapporten föreslår också att dela upp Svenska kraftnät i tre olika delar för att öka effektiviteten. En renodlad myndighet, en systemoperatör för drift av det befintliga nätet och ett nätbolag för underhåll och utbyggnad av elnätet.

Läs rapporten här.

Läs Joakim Broman om rapporten här


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Kontaktpersoner

Ellen Gustafsson
Klimatansvarig
Ellen Gustafsson
Olivia Bergström
Pressekreterare
Olivia Bergström