2022-05-02 03:00Pressmeddelande

Ny rapport: S har mer än tre gånger så mycket pengar som M

I Timbros nya rapport Kommandohöjderna som presenteras på DN Debatt har Adam Danieli kartlagt vilka strukturella fördelar Socialdemokraterna har i valrörelsen. Bland annat har han i rapporten granskat partiernas intäkter. 

Resultatet visar att Socialdemokraterna nästan har lika mycket pengar som alla andra riksdagspartier tillsammans – och mer än tre gånger så mycket pengar som Moderaterna.

En stor del av intäkterna kommer från partiets lotteri, A-lotterierna, som delar ut över 100 miljoner kronor varje år till Socialdemokraterna.

- A-lotterierna är ett bra exempel på hur Socialdemokraterna har lyckats skapa institutioner som gynnar det egna partiet. Lotteriet är undantaget från spelskatt, kundkännedomskrav och kreditförbud, säger rapportförfattaren Adam Danieli.

- Om högern vinner valet behöver man bryta den osunda länken mellan staten och S-nära intresseorganisationer, säger Adam Danieli.

Rapporten lyfter också fram den bristfälliga utnämningspolitiken, folkbildningsfinansieringen, de korporativa domstolarna och tvångsfinansieringen av Hyresgästföreningen som strukturella fördelar för Socialdemokraterna. 

I rapporten föreslås en rad reformer:

1. Ta bort regeln att tillstånd för lotterier bara kan ges till allmännyttiga föreningar. 
2. Ta bort undantagen från spelskatt, kreditförbud och kundkännedom för lotterier som omsätter betydande belopp.
3. Avskaffa Folkbildningsrådet och slopa den offentliga finansieringen av folkbildning.
4. Avskaffa hyresnämnderna och Arbetsdomstolen.
5. Ta bort hyressättningsavgiften och lagkravet på boinflytande.
6. Kräv medlemmars samtycke till partidonationer från arbetsmarknadens parter. 
7. Ställ krav på sakliga krav vid uteslutning ur fackföreningar.
8. Inför en oberoende och permanent tjänstetillsättningsnämnd för statens högsta tjänstemän.

Läs rapporten.

Se filmen som sammanfattar rapporten.

Läs DN Debatt.

Kontakt
Adam Danieli, rapportförfattare
adam.danieli@timbro.se  0739586958


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.