2015-04-29 05:00Pressmeddelande

Ny kartläggning: Många kommunala skolor tillåts underprestera år efter år

I dag presenterar skoldebattören Åsa Melander rapporten “Great expectations: Hackney och konsten att vända en skolkommun i kris” på Timbro.

Rapporten beskriver hur några av Englands sämsta kommunala skolor genomgick en dramatisk förbättring på mindre än 10 år efter att en privat stiftelse fick ta över ansvaret för skolorna. I samband med lanseringen presenterar vi en ny kartläggning som visar att det finns åtminstone 50 högstadieskolor i Sverige som har underpresterat varje år i minst tio år i förhållande till sin elevsammansättning.

– Vi har gått igenom hur Sveriges skolor har presterat de senaste 10 åren utifrån Skolverkets analysverktyg SALSA där skolresultaten sätts i relation till elevsammansättningen, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd på Timbro.

2013 gick över 14 600 elever i de 50 skolor som ingår i kartläggningen. Skolorna är fördelade över hela landet. 47 av 50 är kommunala.

– Det saknas verktyg för att hantera kommunala skolor som underpresterar över tid. Moderaternas förslag om statlig tvångsförvaltning är bra, men exemplet Hackney visar att hela skolsystemet måste lyftas underifrån. För det krävs väsentligt mer, säger Karin Svanborg-Sjövall.

På DN Debatt presenterar Svanborg-Sjövall fem reformförslag för att förbättra situationen:

 • Statlig tvångsförvaltning av misskötta kommunala skolor, därefter kvalitetsupphanding av skolorna,
 • Möjlighet att göra lokala undantag från nationella föreskrifter,
 • Undantag från Lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt att rekrytera och avskeda lärare,
 • En ny tolkning av skollagen som ger ytterligare disciplinära befogenheter samt
 • En förändring av Skolinspektionens arbetssätt där undervisningskvalitet får större tyngd än idag.

  För att läsa artikeln på DN Debatt, klicka här.

  För att anmäla dig till dagens lunchseminarium, klicka här.

  För att läsa rapporten, klicka här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.