2013-12-06 06:00Pressmeddelande

Neddragningarna på äldreomsorgen tyder på politiskt kvartalstänkande

I en ny rapport presenterar Nima Sanandaji, tekn dr från KTH, nya siffror som visar att många kommuner har nedprioriterat äldreomsorgen. Mellan 2001 och 2011 har den genomsnittliga kommunens totala utgifter ökat med hela 20 procent, samtidigt som äldreomsorgens andel har minskat med 2 procent.
 
-  Strax efter 2010-talets slut väntar en omfattande demografisk förändring, då andelen personer som är 85 år eller äldre ökar markant.  Till dess måste äldreomsorgen vara utbyggd. Men i stället för att förbereda sig på den kostnadschock som väntar tycks kommunpolitikerna prioritera valgodis riktat mot mer röststarka grupper framför de mest akuta behoven, säger Nima Sanandaji.

Kostnadspressen inom äldreomsorgen har i vissa kommuner gått så långt att den på allvar hotar kvaliteten i omsorgstjänsterna. En förklaring är de låga ersättningsnivåerna, som tvingar allt fler privata aktörer att dra sig ur kommunala upphandlingar. Parallellt minskar utrymmet för investeringar i nybyggnation, kvalitetssäkringssystem och kostnadskrävande innovationer.
 
-  Dyr äldreomsorg är inte samma sak som bra äldreomsorg. Men det finns i dag ett besvärande glapp mellan politisk retorik och betalvilja. Är man inte beredd att öppna upp för mer av privata tilläggstjänster får man se till att upphandla efter kvalitet i stället för att använda de äldre som dragspel i budgeten. Allt annat är att svika det offentliga åtagandet, säger Karin Svanborg-Sjövall, ansvarig för välfärdsfrågor på Timbro.

För att ladda ned rapporten klicka här.

En sammanställning av utgiftsförändringarna i äldreomsorgen på kommunnivå finns att ladda ner här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.