2015-12-28 14:28Pressmeddelande

Miljardhålet i budgeten som Magdalena Andersson inte räknat med

Vid årsskiftet förändras den ekonomiska situationen för 400 000 svenskar: Sverige får världens högsta marginalskatt. Tanken är att den höjda skatten ska hjälpa till att finansiera regeringens reformer. Men i en ny granskning visar Jacob Lundberg, fil lic och doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, att reformen i stället kommer att leda till ett intäktsbortfall på upp till fyra miljarder. Det är en miljardförlust regeringen inte räknat med.

– Regeringen höjer skatten med tre procent för folk som tjänar mer än 50 000 i månaden. Man räknar med att det ska ge tre miljarder till statskassan. Men det kommer att bli en miljardförlust i stället, säger Jacob Lundberg.

I ett nytt briefing paper, “Skatteintäkten som blev en förlust”, går Jacob Lundberg igenom ett antal studier om skatters effekter på skattebetalarnas beteende. Utifrån SCB:s inkomststatistik räknar han därefter fram den förväntade effekten på statsfinanserna.

– När skatten höjs förändrar människor sitt beteende genom att exempelvis gå ned i arbetstid eller skatteplanera mer. Därför kan en skattehöjning kosta pengar för staten. Jag har utgått både från svensk och internationell forskning om skatters effekter och kan se att intäkterna kan minska med så mycket som två till fyra miljarder, säger Jacob Lundberg.

Tillsammans med snabbt ökande kostnader för bland annat sjukskrivningar, integration och assistansersättning kommer detta leda till ännu svagare statsfinanser för regeringen de kommande åren.

– I dagens ansträngda budgetläge spelar varje krona roll. Regeringens reformer är underfinansierade med i storleksordningen fem miljarder på grund av den här reformen. Det är en femtedel av alla reformer i budgeten – mer än satsningarna på skola och integration sammanlagt, säger Jesper Ahlgren, chefekonom på Timbro.

– Sverige har inte haft så här höga marginalskatter på 25 år. Vår nya granskning visar att det inte går att få ut mer skattepengar från de rika utan att det direkt kostar pengar. Nu höjer regeringen skatten för några, för att göra det sämre för alla, säger Jesper Ahlgren.

Ladda hem “Skatteintäkten som blev en förlust” här.

Ladda hem pressbild på författaren Jacob Lundberg här.

Ladda hem en Excelfil över hur skattehöjningen slår per inkomstgrupp r.

För mer information, kontakta

Jacob Lundberg, rapportförfattare
E-post: lundberg.jacob@gmail.com
Telefon: 070 276 74 24
Twitter:@jacob_lundberg


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.