2016-02-25 06:00Pressmeddelande

Med polisen i centrum

Femtio år har gått sedan polisen förstatligades. Sedan dess har den blivit mer och mer centralstyrd. 500 polisdistrikt blev 21 polisregioner. Och nu, i den största omorganisationen i modern tid, har hela organisationen gjorts om till en enda myndighet där Rikspolisstyrelsen har avskaffats och Rikspolischefen fått en operativ ledningsfunktion. Men hur kommer det att gå?

Det har vi undersökt i den nya rapporten Med polisen i centrum – Varför polisreformen kommer att slå fel och vad vi borde göra i stället. Författare är Krister Thelin, domare och tidigare statssekreterare på Justitiedepartementet (1991-1994).

Krister Thelin menar att den nya polisen kommer att vara illa rustad att hantera brott som kräver lokal kännedom. Han ger också ett förslag på hur vi kan få en mer lokal polis som står sig bättre inför de utmaningar som väntar.

Rapporten presenterades vid ett frukostseminarium.

Paneldeltagare: Polisförbundets ordförande Lena Nitz och Johan Hedin, riksdagsledamot (C) i justitieutskottet.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.