2013-02-12 06:00Pressmeddelande

Malin Sahlén till Timbro

Timbro rekryterar nationalekonomen Malin Sahlén, som blir projektledare med inriktning på samhällsekonomi.
 
Den ekonomisk-politiska debatten är ofta snävt avgränsad till balansen i statens finanser. Övergripande frågor om skatter, ägande, konkurrenskraft och ekonomisk frihet diskuteras mer sällan.
 
Mot denna bakgrund kommer Timbro att bli mer aktivt i den ekonomisk-politiska debatten framöver.
 
- Vi är mycket glada över att ha rekryterat Malin Sahlén, hon blir en viktig förstärkning av vår samhällsekonomiska kompetens, säger Timbros vd Markus Uvell. Samtidigt som många viktiga förändringar gjorts på senare år, framförallt i form av sänkta skatter, förs sällan diskussioner om fortsatt avreglering och ökad ekonomisk frihet. I den debatten blir Malin en stor tillgång för oss.
 
- Det ska bli mycket spännande att arbeta på Timbro, säger Malin Sahlén. Timbro har länge haft en viktig roll i den svenska samhällsdebatten och jag är glad att kunna ta med mig de samhällsekonomiska frågorna in i verksamheten.

Malin Sahlén arbetar i dag som nationalekonom vid Svenskt Näringsliv och är aktuell med boken Ungdomsarbetslöshet – när ska muren rivas? (Ekerlids 2012).
Hon har tidigare gått Timbros utbildningsprogram Stureakademin. Hon börjar på Timbro den 1 april.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.