2014-03-11 06:00Pressmeddelande

Legala vapen – samhällsproblem eller rättighet?

Vilka är egentligen utgångspunkterna för Sveriges vapenlagstiftning? Vad skulle de förändringar som på senare tid diskuterats få för konsekvenser – för brottsligheten och för laglydiga medborgares användning av vapen för jakt, sportskytte och som samlarobjekt?

Jakt och sportskytte hör till Sveriges allra största folkrörelser, som engagerar hundratusentals personer, men ändå diskuteras den politiska regleringen av vapenägande förvånansvärt sällan. Med rapporten "Legala vapen – samhällsproblem eller rättighet?" ger Timbro sitt bidrag till en fördjupad debatt.

Michael Eriksson gör i rapporten en gedigen och sakkunnig genomgång av den juridiska bakgrunden till dagens lagstiftning, granskar den bild massmedier ger av vapenägande, kritiserar en aktuell utredning kring vapenlagstiftning och föreslår ändringar av dagens regelverk.

I centrum står frågan om huruvida förekomsten av legala vapen är ett samhällsproblem i Sverige. Eller är det snarare förekomsten av illegala vapen och kriminellas vapenanvändning som är problemet?

Syftet med rapporten är att belysa flera principiella politiska dilemman:

Kommer hårdare lagstiftning att påverka kriminella personers beteende, eller bara beteendet hos personer som inte utgör något problem i dag? Vilka drabbas av den restriktiva lagstiftningen, och står dessa negativa effekter i proportion till lagens nytta? Bör politiken ägna sig åt att ”skicka signaler” på områden där reella resultat är svåra att uppnå, och hur högt pris är det då rimligt att laglydiga medborgare betalar för dessa ”signaler”?

Timbro vill med rapporten sätta fokus på bl. a. dessa frågor, och ge en bakgrund till den aktuella debatten om förändringar av vapenlagstiftningen.

Rapporten kan laddas ner i sin helhet här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.