2021-04-15 05:00Pressmeddelande

Inget stöd för att avskaffat alkoholmonopol ökar konsumtionen

Systembolaget kommunicerar att ett avskaffat alkoholmonopol skulle innebära en ökning av alkoholkonsumtionen med 30 procent i Sverige, vilket motsvarar drygt 20 flaskor vin per person och år. Men det stämmer inte, menar den tidigare ESO-utredaren David Sundén, doktor i nationalekonomi, som har gått igenom den forskning Systembolaget lutar sig mot.

I själva verket handlar det om maximalt en flaska vin per person och år vid en full avreglering, det vill säga om även livsmedelsbutiker fick sälja alkohol. Om privata aktörer skulle behöva licens för att sälja alkohol går det inte att säga att det skulle leda till en ökning av alkoholkonsumtionen över huvud taget.

– Systembolagets forskare har nått sina höga resultat genom ett hopkok av antaganden som tillsammans blir väldigt missvisande. Det går inte att säga att ett avskaffat alkoholmonopol skulle ha den effekten, säger David Sundén.

– Det handlar inte om en ökning motsvarande 20 flaskor vin per person och år. Vi pratar på sin höjd om en flaska vin, men inte heller det går att säga för det är så låga volymer att det är svårt att mäta.

I rapporten “Med monopolet som beställare” (Timbro) som släpps idag går Sundén igenom all relevant forskning och visar på vilket vis forskarna har räknat vilseledande.

– Det är såklart allvarligt att vi har ett statligt monopol som på felaktiga grunder opinionsbildar för sin egen existens, säger Benjamin Dousa, vd för Timbro.

– Men det här är bara ett exempel på hur Systembolaget över åren har vilselett i sin kommunikation. Vi menar att det är hög tid för en avreglering, eftersom alla bärande argument för monopolet har fallit. Precis som med apoteksmonopolet kommer ingen att sakna Systembolaget när det väl är borta.

Bakgrund

Sedan 2007 har flera rapporter publicerats som säger att ett alkoholmonopol kraftigt minskar alkoholkonsumtionen. Rapporterna har beställts och finansierats av Systembolaget, det finska alkoholmonopolet Alko och Statens Folkhälsoinstitut (idag Folkhälsomyndigheten).

Men resultaten överensstämmer inte med resultaten i de vetenskapliga referenserna, menar Timbros rapportförfattare. Det finns bara vetenskapligt stöd för att det svenska alkoholmonopolet eventuellt minskar konsumtionen med omkring 1 procent jämfört med en helt avreglerad marknad, det vill säga ett scenario där även livsmedelsbutiker får sälja alkohol.

Varje år konsumerar varje svensk ungefär motsvarande 70 flaskor vin. För att sätta en ökning om en procent i perspektiv motsvarar det en flaska vin per svensk och år. Under 2019 redovisade CAN att konsumtionen av alkohol föll med två procent, och under första halvåret 2020 att den nedgången hållit i sig.

Vid en avreglering där det krävs licens för att sälja alkohol eller där aktörer inte tillåts ha öppet på söndagar går det enligt Timbros rapport inte att förvänta sig någon ökning alls.

 

Läs rapporten på www.timbro.se.

Ladda hem pressbild av David Sundén här.

 

Kontakt

David Sundén, ek. dr och rapportförfattare

Telefon: 072 323 36 99

E-post: david.sunden@lakevilleconsulting.se

 Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.