2019-11-26 06:00Pressmeddelande

Höj momsen och sänk skatterna på arbete och kapital

Skattesystemet är i behov av genomgripande förändringar. Det anser den marknadsliberala tankesmedjan Timbro som i dag lägger fram sitt förslag till en samlad skattereform.

Bristerna i det svenska skattesystemet blir allt tydligare. Höga marginalskatter på arbete gör att det lönar sig sämre för människor att utbilda sig och anstränga sig på jobbet, höga kapitalskatter leder till färre investeringar och skuldsättning premieras.

– För att komma tillrätta med problemet krävs en genomgripande reform av det svenska skattesystemet, av samma slag som gjordes i början av 1990-talet. Därför presenterar Timbro i dag en samlad skattereform, säger Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro.

Skatteväxling från arbete och kapital till moms
Reformen innefattar sänkta skatter på arbete och kapital om sammanlagt 245 miljarder kronor. Det ska finansieras genom dynamiska effekter, utgiftsminskningar, reformutrymme och höjd moms.

– Det behövs lägre skatt på arbete för att både göra det mer lönsamt för låginkomsttagare att gå från bidrag till jobb och för att höginkomsttagare ska vilja anstränga sig mer. Bolagsskatten och kapitalinkomstskatten bör också sänkas för att premiera sparande och investeringar, säger Jacob Lundberg.

Ont om tid för regeringens utlovade skattereform
I Januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna utlovas en skattereform. Ett år in på mandatperioden saknas dock både tydliga former för hur reformen ska se ut och direktiv till utredningar.

– Det är olyckligt. Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet (numera Liberalerna), populärt kallad Århundradets skattereform, för 30 år sedan bidrog till Sveriges goda ekonomiska utveckling efter 1990-talskrisen. Ska denna framgångsrika historia få en fortsättning krävs dock högre ambitioner för en rättvis och effektiv beskattning än vad som hittills framkommit av partierna i debatten. Med vår reform vill vi bidra till mer debatt, nya idéer och skarpa förslag, säger Jacob Lundberg.

Läs rapporten

Läs eller ladda hem ”Framtidens skatter” här

Vill du ha rapporten i tryckt format? Mejla då din adress till info@timbro.se

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter här

Rapporten diskuteras på ett seminarium den 3 december kl. 12.00 med Peter Englund, professor i nationalekonomi, Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C) och Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson (M).

För mer information:
Jacob Lundberg, chefsekonom
Twitter: @jacob_lundberg
Email: jacob.lundberg@timbro.se
Telefon: 070-276 74 24


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.