2013-12-11 06:00Pressmeddelande

Gabriel Ehrling årets mottagare av Sture Eskilssons stipendium

Gabriel Ehrling tilldelas Sture Eskilssons stipendium 2013.

– Få personer uppvisar ett lika brett engagemang som Gabriel Ehrling. Hans initiativkraft och entreprenöriella drag märks såväl i de ledare han skriver, i de magasin han är redaktör för, som i de bokförlag han driver och de organisationer han leder. Hans verksamheter spänner över ett brett fält, grundade i både folkrörelser, politik samt idéutveckling och publicistik – alltid präglat av en vilja att omsätta idéer i praktiken, säger Patrick Krassén, rektor för Stureakademin.
 
– Eget läsande och grubblande i all ära, men inget slår att tillsammans med andra få stöta och blöta tankar och idéer samt att själv se och uppleva saker på plats. Detta gäller inom såväl näringsliv som politik och journalistik. Sveriges liberala tradition förtjänar fler mötesplatser och fler människors engagemang. Det kommer jag att fortsätta verka för, säger Gabriel Ehrling.
 
Gabriel Ehrling är i dag ledarskribent på Dalarnas Tidning och redaktör för tidskriften Liberal Debatt. Innan dess vikarierade han som generalsekreterare för Ohlininstitutet. Han är också grundare av Idealistas förlag och tidskriften Kurage. Gabriel har länge verkat för folkbildning och har varit ordförande för Förbundet Vi Unga, vice ordförande för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer samt arbetat med hip hop-musik på Studieförbundet Vuxenskolan. Han har även studerat marknadsföring och nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Gabriel gick Stureakademin 2012.

Sture Eskilssons stipendium instiftades av Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro i samband med Sture Eskilssons 80-årsdag i mars 2010. Stipendiet tilldelas årligen en person som går eller har gått Stureakademin, och som verkat för att skapa eller främja nätverk och mötesplatser syftande till idéutbyte över parti- och organisationsgränser samt mellan politik, akademi och näringsliv. Personen ska verka i Sture Eskilssons anda: för fri företagsamhet, marknadsekonomi och ett öppet samhälle.

Priset består av ett resestipendium till USA. Tidigare pristagare är Alice Teodorescu (2010), Fredrik Kärrholm (2011) och Mathias Sundin (2012).


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.