2015-01-08 06:00Pressmeddelande

Från papper till padda

Fortfarande känner vi igen innehållet – ordet är detsamma – men ytan har genomgått flera metamorfoser och pånyttfödelse efter kriser. Från grottväggar till djurskinn; från papyrus till papper; från datorskärm till portabla läsplattor och smarta telefoner.

Bokbranschen är under snabb förändring både i Sverige och internationellt. Den digitala utvecklingen med smarta telefoner, surfplattor och andra tekniska lösningar har gett den mångåriga, traditionella bokindustrin nya möjligheter, men har också skapat problem då lagstiftning och regler ännu inte anpassats.

  • Hur påverkas bokmarknader globalt av digitaliseringen och hur står sig Sverige i den konkurrensen? Hur ser e-handeln ut inom EU och varför skiljer Norge ut sig i förhållande till unionen?
  • Hur utvecklar vi vår inre marknad? Hur främjar vi Sveriges konkurrenskraft inom det globaliserade ramverket? Söker vi vår egen väg eller eftersträvar vi gemensamma standarder?

    Det här tas upp i rapporten tillsammans med den något filosofiska frågan: Vad är egentligen en bok? Svaret har betydelse för politik, skatter och regleringar.

Syftet är att fortsätta en diskussion kring en många hundra år gammal, traditionsrik industri, som genom digitaliseringen genomgår ännu ett tekniksprång för att på nytt utvecklas till en framtidsindustri. Om vi tillåter det.

Katarina O’Nils, skribent och förlagsredaktör på Timbro, har skrivit rapporten Från papper till padda : bokbranschens digitala utveckling i den globala konkurrensen och studerar huvudsakligen ur ett svenskt perspektiv bokbranschens utveckling under den digitala revolutionen

Den 29 januari arrangerar Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen seminariet Boken 2015 – marknaden, trender och analyser där Katarina O’Nils medverkar:

”Bok till varje pris - hur nya konsumentvanor påverkar oss alla. Hur påverkas branschen när böcker kan nås genom ett klick? Hur förändrar digitalisering och nya konsumentvanor förutsättningarna för handeln? Jonas Arnberg, Svensk Handel och Katarina O’Nils, Timbro, berättar.”

Ladda hem rapporten här!


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.