2013-02-14 06:00Pressmeddelande

Forntiden är inte vad den borde vara: vår nostalgiska skoldebatt

Få politiska debatter färgas så kraftigt av nostalgiska föreställningar som skoldebatten. Men nostalgin är inte oproblematisk. Risken, hävdar rapportförfattaren Magnus Nilsson, är att en sentimental föreställning om gårdagens utbildning leder till att man drar fel slutsatser för hur framtidens skola bör utformas.
 
  -  Sverige behöver dagens massutbildningar, att försöka återinföra ett gymnasium av femtiotalssnitt skulle varken vara ekonomiskt möjligt eller politiskt önskvärt. När läroverkspalatsen byggdes handlade det om jättesatsningar på en liten grupp elever, menar Nilsson.
 
  - Skolan förr var inte likvärdig i någon modern mening, och skillnaderna skulle inte försvinna med ett förstatligande. Däremot innebär allt mer detaljregleringar att skolorna får sämre möjligheter att verka utifrån elevens individuella förutsättningar.
 
Dessa frågor diskuteras vid ett frukostseminarium i dag på Norra Latin, med Nina Larsson, partisekreterare för Folkpartiet och Svend Dahl, statsvetare och chef för Liberala nyhetsbyrån.
 
För att ladda ned rapporten klicka här


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.