2022-06-27 09:18Pressmeddelande

Förlorade år för liberal demokrati – 15 reformer för bättre maktdelning

Att stärka den liberala demokratin. Så motiverades januariavtalet och är anledningen till att vi har vår nuvarande regering. Men vad har egentligen gjorts för den liberala demokratin de senaste fyra åren? Nu släpper Timbro rapporten ”En liberalare demokrati”. Författarna är juristerna Adam Danieli och Frida Jansson.

– Alla pratar om den liberala demokratin men reformerna har uteblivit, säger Frida Jansson, rapportförfattare.

Rapporten handlar om hur vi konkret kan stärka den liberala demokratin i Sverige och argumenterar för att regeringen har misslyckats med det de senaste fyra åren. 

– Trots att alla pratar om Trump, SD och hoten mot den liberala demokratin har de största problemen på hemmaplan inte åtgärdats, säger Adam Danieli, rapportförfattare.

Det handlar om Sveriges brist på maktdelning, våra svaga rättigheter och våra små möjligheter att ta tillvara våra rättigheter. Rapporten lägger fram 15 reformer för att förverkliga den liberala demokratin. Förslagen är bland annat flera nya rättigheter i grundlagen, avskaffandet av politiserade domstolar och större möjlighet för enskilda att få sin sak prövad i domstol till lägre kostnad.

Läs rapporten här: https://timbro.se/allmant/en-liberalare-demokrati/

Anmäl dig till lanseringen på torsdag här: https://www.eventbrite.se/e/rapportslapp-en-liberalare-demokrati-biljetter-372641790627

 

 


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.