2023-01-16 08:41Pressmeddelande

EU:s utsläpp minskar – ändå tror 7 av 10 att de ökat

De senaste 30 åren har utsläppen i EU minskat samtidigt som ekonomin har vuxit. Men 7 av 10 svenskar tror tvärtom att EU:s utsläpp har ökat. Timbro presenterar idag nya siffror på hur koldioxidutsläppen och den ekonomiska utvecklingen sett ut i EU:s medlemsländer. Rapporten presenterades med en debattartikel i Expressen.

I en ny rapport från Timbro har Jonas Grafström, nationalekonom och forskare på Ratio, tagit fram siffror på hur utsläppen och BNP utvecklats i EU:s medlemsländer sedan 1990. Resultatet visar att koldioxidutsläppen har minskat med 25 procent i hela EU samtidigt som ekonomin vuxit med mer än 60 procent. I Sverige har ekonomin nästan fördubblats under samma period medan koldioxidutsläppen minskat med 29 procent och befolkningen vuxit med 1,6 miljoner. 

– Det finns de som menar att tillväxten måste stanna av för att rädda klimatet. Men klimatpolitiken behöver grundas på fakta, och våra siffror visar att tillväxt och minskade utsläpp har gått hand i hand i åtminstone 30 år, säger Ellen Gustafsson, klimat- och miljöansvarig på Timbro.

Svenskarnas syn på hur utsläppen har utvecklats är pessimistisk. Demoskop har på uppdrag av Timbro frågat mer än 2000 svenskar hur de tror att utsläppen utvecklats i EU de senaste 30 åren, samtidigt som ekonomin vuxit med 60 procent. 7 av 10 tror att utsläppen har ökat. Bara 1 av 10 tror att utsläppen har minskat – och så få som 3 procent svarar rätt om att utsläppen minskat med en fjärdedel. De som röstar på Vänsterpartiet är mest pessimistiska, nästan 9 av 10 tror att utsläppen har ökat.

– Siffrorna visar att svenskarna är överdrivet pessimistiska om hur utsläpp och tillväxt hänger ihop. Den felaktiga bilden av hur utsläppen har utvecklats, samtidigt som vi har blivit rikare, riskerar leda till att fel beslut fattas. Inför valet sa exempelvis Miljöpartiet att vi inte kan ha evig ekonomisk tillväxt. Men minskad tillväxt skulle innebära lägre välstånd helt i onödan, säger Ellen Gustafsson.

Läs rapporten här.

Läs debatten i Expressen här.


Ämnen: Klimat

Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.