2016-02-17 06:00Pressmeddelande

Etniskt företagande som startmotor

Det är tio gånger så vanligt att migranter från Somalia startar eget företag i Minnesota, som i Sverige. Sysselsättningsgraden för somaliafödda är också två till tre gånger högre i USA. I rapporten ”Etniskt företagande som startmotor” som släpps i dag, har ekonomhistorikerna Benny Carlson och Tobias Schölin vid Lunds universitet intervjuat företagare och företrädare för somaliska företagarcenter i Minnesota.

– Privata nyföretagarcentra som hjälper företagare med kontakter, rådgivning och mikrolån har spelat en stor roll för de företagare vi har intervjuat, säger Benny Carlson, professor i ekonomisk historia och författare till flera uppmärksammade studier av somaliskt företagande i USA.

Rapporten lyfter utöver nyföretagarcentrens roll även fram en rad skillnader mellan Minnesota och Sverige: bland annat den stora tillgången i amerikanska städer på enkla jobb och lediga affärslokaler, möjligheterna att låna startkapital till religiöst godtagbara villkor, liksom attityden till etniska marknader och civilsamhället.

– Exemplet Minnesota blixtbelyser flera av Sveriges tillkortakommanden som invandrarland. Det finns en berättigad rädsla i Sverige för framväxten av etniska enklaver. Samtidigt måste vi inse att vi inte har råd att välja bort etniskt företagande som en väg till ekonomisk integration, säger Andreas Johansson Heinö, förlagschef vid Timbro.

Rapporten lyfter fram en rad exempel på företagare som börjat på en i princip uteslutande etnisk marknad – somaliska restauranger, hemvårdsföretag, daghem – varav flera efter ett tag expanderat till en bredare kundkrets.

Läs rapporten här.

Benny Carlson och Andreas Johansson Heinö skriver i dag om rapporten i Expressen. Läs debattartikeln här.

För mer information, kontakta

Andreas Johansson Heinö, förlagschef och ansvarig projektledare
E-post: andreas.johansson.heino@timbro.se
Telefon: 0735-967208
Twitter: @JohanssonHeino

Benny Carlson, professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet
E-post: benny.carlson@ekh.lu.se
Telefon: 0734-04 10 31


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.