2016-06-16 05:00Pressmeddelande

En av fem europeiska väljare röstar på ett populistiskt parti

Efterfrågan på populistiska partier i Europa har aldrig varit större. I Timbro Authoritarian Populism Index 2016, ett nytt index som släpps i dag, kartläggs de populistiska partiernas inflytande och popularitet i 33 länder i Europa från 1980 till 2016.

– Vi har kartlagt alla partier med en auktoritär eller totalitär ideologi, på både vänster- och högerkanten, i hela Europa, över nästan fyra decennier. Helhetsperspektivet behövs för att förstå vad den populistiska utmaningen innebär och hur den kan bemötas, säger Andreas Johansson Heinö, fil dr i statsvetenskap och förlagschef på Timbro, som ansvarar för indexet.

11 av 33 regeringar i Europa är beroende av populistiska partier och var femte väljare röstar på ett populistiskt parti.
– Det som förenar vänster- och högerpopulister är att de förväxlar demokrati med majoritetsvälde. I Polen gav man sig direkt på domstolarna, i Ungern äganderätten. Populismens framgångar visar behovet av en förnyad debatt om maktdelning, rättsstat och politikens gränser, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd på Timbro.

Makrotrender i Timbro Authoritarian Populism Index 2016

1. Rekordstort stöd för populism. Populistiska partier har aldrig haft så starkt stöd och så stort inflytande som i dag. Var tredje regering i Europa inkluderar eller är beroende av populistiska partier. 2015 utgjorde den största ökningen i stöd för populistiska partier någonsin.

2. Populismen växer på bekostnad av extremismen. Den auktoritära populismen ökar samtidigt som stödet för vänster- och högerextrema partier är rekordlågt. Bara två av hundra europeiska väljare röstar på kommunistiska eller fascistiska partier. 

3. Populismen är både ett höger- och ett vänsterfenomen. Ökningen sker både till vänster och till höger om de etablerade partierna. Väljarstödet för högerpopulistiska partier har vuxit successivt i trettio år. Vänsterpopulismen ökar kraftigt sedan fem år tillbaka.

4. Populismen är ett fenomen i hela Europa. Bara tre länder: Malta, Montenegro och Island saknar väljarstöd för auktoritära populistpartier. Populistiska partier har lyckats under lång tid och under olika förutsättningar i olika länder.

Indexet lanseras i Bryssel i dag och i Stockholm på måndag den 20/6.

Besök hemsidan www.populismindex.com för att läsa indexet, se grafik och ladda hem pressbilder.

För mer information, kontakta

Andreas Johansson Heinö
Telefon: +46 735 967208
E-post: andreas.johansson.heino@timbro.se
Twitter: @JohanssonHeino


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.