2020-03-20 12:31Pressmeddelande

Dyrt och krångligt att hantera svensk moms

Både företag och myndigheter har svårt att avgöra vilken momsnivå som gäller i varje given situation. Den totala kostnaden för att administrera momsen uppgår till 16 miljarder kronor varje år och en miljard beror på att Sverige har tre skattenivåer för moms. Det beräknar Max Sjöberg i en ny rapport som tankesmedjan Timbro presenterar i dag.

Svenska företag ägnar dyrbar tid åt att förstå och tolka den svenska momsreglerna, tid som istället skulle kunna användas åt att sköta och utveckla den egna affärsverksamheten. Totalt uppgår de administrativa kostnaderna för företag och myndigheters hantering av moms till 16 miljarder kronor.

– Det är ett mycket högt pris som politikerna ägnat alldeles för litet intresse. I ett läge när svensk ekonomi snabbt tappar fart måste statens verksamhet effektiviseras och då är det rimligt att även se över administrationen av momsen, säger Max Sjöberg som skrivit rapporten ”En miljard för differentierad moms”.

En miljard i sjö
Beräkningarna i rapporten bygger på underlag från Skatteverket, SCB och Sveriges domstolar. Av dessa 16 miljarder beror cirka en miljard på att Sverige har tre olika momssatser: 6, 12 och 25 procent. 920 miljoner av dessa belastar företagen medan den offentliga sektorns merkostnader för att administrera de olika skattesatserna är cirka 150 miljoner kronor.

– Det här är pengar i sjön. Det finns redan innan väldigt många väldigt starka skäl att ha enhetlig moms. Nu har vi en miljard till, säger Max Sjöberg.

Första studien på 15 år
Beräkningarna i Max Sjöbergs rapport är den första av merkostnaden för olika momssatser som gjorts sedan 2005. Under de femton år som gått har de totala kostnaderna ökat med 140 procent, justerat för inflation.

– 920 miljoner kronor för företagen är stora summor, som hade kunnat göra betydligt bättre nytta om de kunde läggas på produktiv verksamhet i stället för momsadministration, säger Jacob Lundberg, Timbros chefsekonom.

Läs eller ladda hem briefing paper ”En miljard för differentierad moms”.

För mer information, kontakta:

Max Sjöberg, rapportförfattare
Twitter: @Maax747
Email: max.sjoberg@timbro.se
Telefon: 070-615 81 02

Jacob Lundberg, chefsekonom
Twitter: @jacob_lundberg
Email: jacob.lundberg@timbro.se
Telefon: 070-276 74 24


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.