2015-03-02 06:00Pressmeddelande

Björn Hasselgren och Eli Göndör knyts till Timbro

Björn Hasselgren, teknologie doktor vid KTH och Eli Göndör, fil dr i religionshistoria från Lunds universitet, är från och med i dag senior fellows på Timbro.

Hasselgren har en bakgrund på KPMG och forskar i dag om offentlig sektors effektivisering. Eli Göndör disputerade 2012 på en avhandling om religionens betydelse för unga muslimska kvinnors självständighet och är i dag en profilerad kommentator i frågor som rör religiös mångfald.

– Nu höjer vi nivån i två brännande frågor. Vi ger Eli Göndör och Björn Hasselgren en plattform att driva opinion, de ger oss nya perspektiv från akademin. På sikt är ambitionen att vi ska knyta till oss en handfull forskare som senior fellows på det här sättet, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Timbros senior fellows kommer att arbeta som rådgivare på deltid och driva ett antal projekt för Timbros räkning under året. Björn Hasselgren knyts till programområdet Välfärd.

– En mer effektiv offentlig sektor är helt avgörande för att välfärdskalkylerna ska gå ihop framöver. Timbro har en viktig roll att verka för mer valfrihet och innovation och jag hoppas kunna bidra i det arbetet, säger Björn Hasselgren.

Eli Göndör, som 2013 var redaktör för antologin Religionen i demokratin (Timbro), knyts till programområdet Liberal idéutveckling.

– Ur ett liberalt perspektiv ställer den ökade religiösa aktiviteten upp svåra men viktiga principiella frågeställningar. Det är en diskussion där jag tror att mina kunskaper kan komma till användning, säger Eli Göndör.

Läs mer om Björn Hasselgren på KTH:s hemsida.

Läs mer om Eli Göndör på www.eligondor.com/.

För en kort presentationsfilm av Timbros första senior fellows, klicka här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.