2021-05-26 13:47Pressmeddelande

Avskaffat kommunalt planmonopol kan ge fler bostäder till unga

Avskaffa kommunernas rätt att hindra bostadsbyggande. Det föreslår juristen Lucas Ljungberg i den nya rapporten ”Farväl till byggnadsnämnder” som presenteras på SvD:s debattsida.

Dagens bostadsbrist hindrar unga från att flytta hemifrån. En viktig orsak är att kommunpolitiker har vetorätt mot nybyggnation genom det kommunala planmonopolet. Planmonopolet innebär att all sammanhållen bebyggelse måste ha en detaljplan.

– Detaljplanen reglerar inte bara om utan också hur något får byggas. Det kan handla om hur högt ett hus får vara till vilken färg stuprören måste ha, säger Lucas Ljungberg.

– Eftersom det bara är kommunpolitiker som kan ta initiativ till detaljplanen stoppas många byggprojekt trots att det finns ett skriande behov av nya bostäder. Mer hänsyn tas till befintliga boende, än till dem som saknar bostad.

Lucas Ljungberg, jurist utbildad vid Uppsala universitet, ser att en lösning skulle vara att avskaffa monopolet.

– Ett slopande av det kommunala planmonopolet skulle inte innebära någon bygganarki. Det redan finns lagstiftning som reglerar miljöpåverkan och lämplighet vid nybyggnation. Ett avskaffande skulle däremot få den positiva effekten att välbeställda villaägare skulle få mindre att säga till om. Makten skulle flyttas från politiker till markägare.

Rapporten föreslår tre saker:

  1. Att planmonopolet avskaffas. Privata aktörer ska kunna ta initiativ till detaljplaner och få dem prövade av en ny statlig myndighet.

  2. Att regionerna istället får ansvaret för de mer övergripande översiktsplanerna, där kommunikationer och grönområden framgår.

  3. Att kretsen av vilka som får överklaga en byggprocess snävas av och att överklaganden avgiftsbeläggs för att höja tröskeln för okynnesanmälningar.

Läs rapporten.

Läs debattartikeln.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Kontaktpersoner

Lucas Ljungberg
Projektledare
Lucas Ljungberg